Nextgentel vokser raskere enn markedet

ADSL-selskapet Nextgentel spiser markedsandeler og snur underskudd til overskudd.

ADSL-selskapet Nextgentel spiser markedsandeler og snur underskudd til overskudd.

Nextgentel er Telenors største utfordrer på bredbåndsmarkedet i Norge.

- Vi øker vår markedsandel og styrker dermed selskapets posisjon som den klare nummer to og alternativet til Telenor i et fortsatt voksende marked for bredbånd, uttaler administrerende direktør Olav Stokke i Nextgentel i forbindelse med fremleggelsen av resultatene fra fjerde kvartal og foreløpige årsresultater for 2005 i dag.

Bredbåndsselskapet Nextgentel hadde en kundevekst på 18.400 bredbåndslinjer, inklusive oppkjøp i fjerde kvartal 2005.

- Ved en kombinasjon av oppkjøp og organisk vekst kan NextGenTel notere den største kvartalsvise veksten i aktive kundelinjer i selskapets historie, sier Stokke.

Inntekten per kunde har gått noe ned. i fjerde kvartal var den samlede inntekten per kunde 409 kroner, ned 5 kroner fra tredje kvartal.

Totalt for hele året økte Nextgentel med 52.700 linjer, en vekst på 55,3 prosent fra forrige årsskifte. Bredbåndsselskapet hadde 148.000 linjer ved utgangen av 2005 og økte markedsandelen i det totale bredbåndsmarkedet til 18,1 prosent. I følge selskapet økte det norske bredbåndsmarkedet med 45,7 prosent, fra 562.000 linjer til 819.000.

Den raske veksten i antall linjer gjorde også at Nextgentel snudde et underskudd på 3,8 millioner i fjerde kvartal 2004 til et resultat før skatt på 7,2 millioner i fjorårets siste kvartal. Omsetningen i fjerde kvartal 2005 økte til 163,4 millioner millioner kroner, opp 29 prosent fra 2004.

For fjoråret sett under ett endte omsetningen på 599,8 millioner kroner, opp 32 prosent fra 2004. Resultatet ble snudd fra -12,2 millioner til 3,4 millioner kroner i pluss i 2005.

Kraftig vekst er ofte svært forstyrrende for leveranser og Nextgentel har fått mye kjeft. Nå hevder selskapet at tiltak som økt kapasitet på kundeservice begynte å gi resultater i siste kvartal og at det vil bli en bedring fremover.

- Omfattende omlegginger i telenettet i regi av Telenor det siste halvåret har skapt store utfordringer for Nextgentel og våre kunder. Dette tar vi meget alvorlig, og vi ser nå at de kapasitetsøkninger innen kundeservicefunksjonen og øvrige forbedringer som er iverksatt, har fått klare effekter i form av forbedrete responstider og positive tilbakemeldinger fra kunder, sier Stokke.

Til toppen