NFT Ericsson blir Kongsberg Ericsson

NFT Ericsson Communications ANS, som eies i fellesskap av Kongsberg Gruppen ASA og det svenske Ericsson-konsernet, har skiftet navn til Kongsberg Ericsson Communications ANS.

NFT Ericsson Communications ANS, som eies i fellesskap av Kongsberg Gruppen ASA og det svenske Ericsson-konsernet, har skiftet navn til Kongsberg Ericsson Communications ANS.

Navnendringen gjøres for i sterkere grad å markere tilhørigheten til de to eierselskapene, opplyser Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

Hovedvirksomheten ved Kongsberg Ericsson Communications ANS er utvikling og leveranser av mobile kommunikasjons-systemer for militær bruk. Selskapet har bygget opp et av landets mest avanserte utviklingsmiljøer for kommunikasjonsprodukter på Billingstad i Asker.

Kongsberg Ericsson har i dag 140 ansatte med en overveiende andel ingeniører.

De egenutviklede produktene markedsføres over hele verden, direkte og gjennom Ericsson-konsernet. Omsetningen er på 300 millioner kroner, hvorav 55 prosent er eksport.

Til toppen