NHO priser norsk teleselskap

Bodø-selskapet Catch Communications får heder og ære fra NHO og Jens Ulltveit-Moe (til høyre).

Bodø-selskapet Catch Communications får heder og ære fra NHO og Jens Ulltveit-Moe (til høyre).

Catch Communications, som leverer bredbånd og datakommunikasjon til bedriftsmarkedet og offentlig virksomhet, mottok i torsdag kveld en pris fra NHO for nyskapning.

Prisen ble utdelt under NHO Nordlands årsmøte av NHO president Jens Ulltveit-Moe.

- Selskapet får prisen for teknologisk og kostoptimalt å utnytte eksisterende nett for leveranse av bredbånd. I løpet av kort tid har selskapet vokst sterkt og etablert seg som et nasjonalt alternativ til Telenor. NHO synes det er spesielt spennende å se at et selskap med positiv resultatutvikling innen en sektor som sliter med lønnsomhet, etablerer seg tungt i landsdelen, sa Jens Ulltveit-Moe i sin seremonielle tale.

I begrunnelsen heter det at selskapets suksessfaktorer blant annet skyldes at de siden oppstarten i 2000 har tilbudt unike symmetriske bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet og er i dag eneste bredbåndsleverandør som er i stand til å levere 9,2 Megabit per sekund på ordinære kobbertråder til bedrifter i 99 norske kommuner.

Selskapet implementerte raskt en multikanal salgs- og distribusjonsstrategi som i dag teller over 200 partnere. Dette har hjulpet selskapet til å oppnå en positiv kontantstrøm etter 24 måneder i fulldrift.

- Selskapets ledelse har vist meget stor evne til å hente kapital i et knusktørt kapitalmarked, og har vist evne til å bygge opp, administrere og stabilisere en ny organisasjon fra 0 til 100 medarbeidere på under 36 måneder.

Administrerende direktør Kjell Ivar Hansen er naturlignok svært fornøyd med tildelingen. Den innebærer ikke noe annet enn heder og ære for Bodø-selskapet som i fjor plukket opp det norske datterselskapet KPNQwest som relanserte selskapet under sitt gamle navn, EUnet, utover i året.

- Det er en veldig anerkjennelse å få en slik pris, ikke minst fordi vi driver i en bransje som har det tøft om dagen, sier han i en pressmelding.

Hansen vil ikke gå ut med antall bredbåndskunder eller hvordan det økonomiske resultatet var for 2002.

- Vi gikk i pluss for hele fjoråret. Og 2003 ser også veldig bra ut så langt. Det er et voldsomt drag i bredbånd som sektor, sier han og mener, i motsetning til endel andre, at norske myndigheter faktisk har gjort endel for å stimulere bredbåndsutbygging her til lands.

- Jeg er ydmyk for den jobben som Næringsdepartementet har lagt til grunn for sine vurderinger på bredbåndsområdet. Hvis vi ser på andre land som det er naturlig å sammenligne oss med, har det vært mye skrik og lite ull. I Norge har vi sett en respektabel utvikling. Ingen er tjent med for overopphetet marked, det er faktisk viktig å ikke gå for fort frem, mener han.

Han innrømmer at distriktsutbyggingen kan bli et ømtålig politisk tema etter hvert;

- På et tidspunkt må det tas stilling til hvordan man skal løse de siste prosentene i utbyggingen. Det må tas opp til politisk diskusjon hvor tett befolket man vil nå ut med bredbånd som ikke de kommersielle aktørene vil dekke, sier han.

Til toppen