NHO vil organisere kunnskapsbedriftene

For å møte utfordringene i den nye økonomien, har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kristin Clemet besluttet å opprette en ny organisatorisk sammenslutning som skal gi et bedre tilbud til landets kunnskapsbedrifter. Dermed utfordrer NHO IKT-Norge.

For å møte utfordringene i den nye økonomien, har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kristin Clemet besluttet å opprette en ny organisatorisk sammenslutning som skal gi et bedre tilbud til landets kunnskapsbedrifter. Dermed utfordrer NHO IKT-Norge.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har bestemt seg for å etablere et nytt tilbud som skal jobbe for alle landets kunnskapsbedrifter. Det er ennå ikke bestemt om den nye alliansen skal organiseres som en landsforening eller om man skal etablere en helt ny form for organisering.

Det er viseadministrerende direktør i NHO, Kristin Clemet, som opplyser dette til digitoday.no.

Under First Tuesday-arrangementet i Oslo tirsdag, sa Clemet til digitoday.no at "det er viktig for NHO å gi et bedre tilbud til de kunnskapsbedriftene som vi allerede organiserer".
Samtidig la hun ikke skjul på at NHO helt klart ønsker seg flere nye kontingentbetalende medlemmer.

- Det vi vidt definerer som kunnskapsbedrifter, er selskap som driver innenfor IT, forskning og undervisning (SINTEF, Handelshøyskolen BI) og mer utpregede kunnskapsbedrifter (Veritas). Men dette må jo være opp til sammenslutningen og bedriftene selv å bestemme, sier Clemet til digitoday.no.

Hun mener at den endelige formen på denne sammenslutningen vil kunne være klar allerede om én måneds tid.

Per i dag er det et sted mellom 300 og 400 bedrifter i NHO som kan betegnes som rene IKT-bedrifter. I tillegg kommer en rekke bedrifter som kaller seg kunnskapsbedrifter, og som kan defineres som en del av "den nye økonomien".. Felles for dem er at det er en svært lav grad av organisering blant de ansatte.

Clemet forteller at hovedfokus neppe blir satt på tariffspørsmål. Svært få av bedriftene i denne gruppen har arbeidstakere som er organisert i en fagforening.

- Vi i NHO har mye kompetanse innenfor emner som lovgivning og rådgivning i arbeidsrettsspørsmål og for eksempel opsjonsordninger. Det er flere og flere bedrifter innenfor "kunnskapssegmentet" som kommer til oss for å få råd og veiledning innenfor denne gruppen tema, sier Clemet.

Men dette er ikke det eneste som den nye sammenslutningen vil inneholde - den vil få vel så mye næringspolitisk karakter.

- Organiseringen av arbeidstakere i næringslivet går generelt ned, sier Clemet som mener at dette stiller nye krav, ikke bare til fagforeninger, men også for NHO og næringslivet forøvrig.

NHO-direktøren mener at "kunnskapsbedriftene" som velger å knytte seg til NHO, ikke vil drukne i de andre selskapene som organisasjonen har i medlemslistene. Hun er heller ikke enig i at det kan dukke opp interessekonflikter mellom selskaper som tilhører "den nye økonomien" og de som tilhører "den gamle økonomien."

- Fantasien om at næringslivet har så ulike interesser er feil, mener Clemet.

Hun peker blant annet på at selskaper som for eksempel Schibsted ASA og Telenor ASA "har beina plantet i både den nye og den gamle økonomien"
og har ansatte som både er tungt organisert, men også de som ikke kunne tenke seg å organisere seg i et fagforbund.

NHOs planer kan stjele endel medlemmer fra IKT-Norge, en interesseorganisasjon for bedriftene innenfor IKT-sektoren i Norge.

- Det kan helt sikkert tenke seg at flere av bedriftene som er medlemmer av IKT-Norge, vil føle seg hjemme i NHO, sier Clemet til digitoday.no.

Til toppen