NHOs IT-bransjeforening er igang

I dag stiftes en ny forening for IKT og kunnskapsbedrifter i NHO. Den har fått navnet Abelia, og har nærmere 300 medlemmer fra starten.

I dag stiftes en ny forening for IKT og kunnskapsbedrifter i NHO. Den har fått navnet Abelia, og har nærmere 300 medlemmer fra starten.

Navnet på foreningen har direkte tilknytning til innovativ kunnskap, en type kunnskap som blant annet vår store matematiker Niels Henrik Abel sto for, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på sine nettsider i dag.

Det er Kunnskapsbedriftenes Landsforening (KBL), som sammen med IT-næringens forening (tidligere tilknyttet TBL) og andre IT-/kunnskapsbedrifter i NHO, danner grunnlaget for den nye foreningen.

Den største enkeltbedriften i Abelia blir Telenor, som også blir med i foreningens næringspolitiske arbeid.

Da NHOs planer om en ny IT-bransjeforening ble kjent, vakte det sterke reaksjoner hos generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Ifølge Dagens Næringsliv er tonen mye mildere i dag.

- Jeg synes det er fint at flere trykker på. Den store forskjellen på oss er at NHO er en arbeidsgiverorganisasjon og vi er ikke, sier Hoff til avisen.

Dagens Næringsliv skriver også at tidligere informasjonssjef i IBM og viseadministrerende i NSB, Cecilie Ditlev-Simonsen, er spurt om å være leder for Abelia, og at hun har takket nei.

Hittil har et interimsstyre under ledelse av administrerende direktør i Oceanor, Svein Tryggestad, jobbet med å etablere foreningen med vedtekter, arbeidsprogram og budsjett.

Til toppen