Ni års fengsel for superspammer

Dommeren har opprettholdt juryens anbefaling om ni års fengsel for en spammende millionær.

Dommeren har opprettholdt juryens anbefaling om ni års fengsel for en spammende millionær.

I november i fjor avgjorde en jury i delstaten Virginia at Jeremy Jaynes hadde gjort seg skyldig i spam og svindel, og anbefalte en dom på ni års fengsel. Jaynes masseutsendte e-post til AOL-abonnenter for å få dem til å kjøpe tulleprodukter av typen «FedEx refund processor» (FedEx refusjonsprosessor), «penny stock picker» (søk på billige aksjer) og «Internet history eraser» (sletting av spor etter surfing), og la seg opp en formue på 24 millioner dollar.

    Les også:

Det ble overlatt til dommeren å vurdere straffeutmålingen. Dommer Thomas Horne hadde anledning til å redusere straffen, men ikke til å øke den. Fredag kunngjorde han at han opprettholdt straffen på ni års fengsel. Samtidig slo han fast at Jaynes ikke skulle innkalles til soning før hele ankeprosessen var fullført.

Det innebærer at en eventuell soning utsettes med flere år.

Jaynes forsvarer mener dommen har flere svakheter. Han peker på at delstatsloven som ble anvendt, trådte i kraft bare to uker før rettssaken startet. Han mener det ikke er bevist at e-posten var uønsket, og han mener loven strider mot grunnlovens vern om ytringsfriheten.

Anklageren fikk medhold i påstanden om svindel, blant annet fordi produktene som ble solgt ikke svarte til beskrivelsen i e-posten, og fordi Jaynes undertegnet med psevdonymer som «Gaven Stubberfield» for å skjule sin identitet.

I november dømte juryen Jaynes' søster til en bot på 7500 dollar for medvirkning. Dommeren strøk boten.

Til toppen