Ni av ti vet ikke hva 3G eller UMTS står for

Folk flest bryr seg ikke om neste generasjons mobiltelefoni. 90 prosent vet ikke hva 3G eller UMTS står for, og de skjønner ikke hva de skal med den nye mobilteknologien.

Folk flest bryr seg ikke om neste generasjons mobiltelefoni. 90 prosent vet ikke hva 3G eller UMTS står for, og de skjønner ikke hva de skal med den nye mobilteknologien.

Det kan være vanskelig å holde rede på hva alle de nye forkortelsene står for. Hører du med blant de ni av ti som ikke vet hva GPRS eller UMTS er, kan du lese følgende artikkel: UMTSGPRSHSCSDWML......hæ?.

Jyllands-Posten skriver i dag om en undersøkelse foretatt av det internasjonale analysefirmaet Taylor Nelson Sofres. Forbrukere i 13 europeiske land pluss USA har deltatt i undersøkelsen som avdekker en svært lav kjennskap til ny mobilteknologi.

Torben Rune, som er sjef for det danske teleanalysefirmaet Netplan, mener konklusjonen bør føre til dype pannerynker hos ledelsen i de selskapene som jobber med ny mobilteknologi. Til Jyllands-Posten sier han at undersøkelsen viser at milliardinvesteringene i teknologi og 3G-lisenser er bygget på ren fiksjon.

Teleanalytiker John Strand er ikke enig. Han kan ikke se noe problem i resultatet av undersøkelsen.


- Analysen er fullstendig irrelevant. Det blir det samme som man skulle spurt en steinaldermann hva han mener om TV. Folk kan jo ikke avgjøre om de er interessert i en teknologi de ennå ikke har sett, sier han til Jyllands-Posten.

Han mener at teleselskapene har gjort klokt i ikke å overselge 3G før utbyggingen er klar.

Til toppen