Ni millioner IP-telefoner fra Cisco

Cisco har solgt sin IP-telefon nummer ni million, til en portugisisk bank.

Milennium BCP, Portugals største, private finansgruppering, har valgt Ciscos bankløsning for å gjøre sin infrastruktur på informasjons- og kommunikasjonssiden om til et IP-basert tale- og datanettverk.

Nettverket vil gjøre det enklere for den portugisiske banken å videreutvikle elektroniske banktjenester, ekspandere til nye markeder, og bidra til å levere konsistent kvalitet på kundepleien i virksomhetsområder, heter det i en pressemelding. Nettet skal bruke et Cisco Unified CallManager-system og 15.000 Cisco Unified IP-telefoner ved mer enn 900 kontorer og filialer over hele Portugal, og skal på sikt omfatte ytterligere 600 filialer internasjonalt.

Med denne ordren passerer Cisco ni millioner solgte IP-telefoner.

– Det er stor og stigende interesse for IP-telefoni også her hjemme, sier Nils Ove Gamlem, ansvarlig for marked og forretningsutvikling i Cisco Norge. – Dette skyldes ikke bare behovet for å få taletrafikk over på et mer moderne nett, men også våre Unified Communications-løsninger, som gir mer effektive og intelligente måter å benytte telefonen på.

Til toppen