Nils Øy: - Hovland har misforstått

Generalsekretæren i Norsk redaktørforening, Nils E. Øy, sier til digi:media at Hovland har misforstått hva opphavsrett er.

Generalsekretæren i Norsk redaktørforening, Nils E. Øy, sier til digi:media at Hovland har misforstått hva opphavsrett er.

I et intervju publisert i digi:media tidligere i dag uttalte prosjektleder for A-pressens internettsatsinger, Trond Hovland, at det ikke kunne finnes originaler på Internett.

- Å ha et trykket ark på en flate er per definisjon en original. Bits er ikke det, sa han.

På bakgrunn av dette innlegget, uttaler generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening til digi:media at Hovland åpenbart ikke kan ha tenkt gjennom denne problemstillingen særlig grundig før han uttalte seg.

- Hovland er meget original. Han har åpenbart den oppfatningen at opphavsrett må knyttes til noe fysisk. Det er en opplagt misforståelse, for det er jo nettopp skaperverket som er beskyttet av opphavsretten, sier Øy.

Han mener at Hovlands utspill faller på sin egen urimelighet.

- Det ville jo være fantastisk om en forfatter skulle miste opphavsretten til sitt verk den dagen han mistet originalmanuskriptet.

Øy sier videre at han har litt problemer med å hisse seg opp over debatten rundt agenter så lenge de ikke stjeler redaksjonelt stoff og setter det inn i egne rammer. Ved bruk av rammer trekker han imidlertid en foreløpig grense.

- Det er mitt inntrykk per i dag. Men jeg vil ikke være for bombastisk her, så dette er ikke noe endelig og fastlåst standpunkt fra min side, sier han og legger til at den debatten som er reist rundt bruk av redaksjonelt stoff på Internett er viktig.

- Den er viktig fordi den er med på å etablere den kulturen vi vil få på Internett i fremtiden. Dette mediet er også et ypperlig medium for å føre slike debatter, fordi det er så oppdatert, selv om det kan gå litt vel fort for enkelte, sier Øy.

Til toppen