NITO: - Teknologifond verdiløst uten ingeniører

- Regjeringens nye teknologifond er verdiløst dersom norske bedrifter mangler ingeniører til å nyttiggjøre midlene, sier president Svein Vikhals i Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) i en kommentar til det nye statsbudsjettet.

- Regjeringens nye teknologifond er verdiløst dersom norske bedrifter mangler ingeniører til å nyttiggjøre midlene, sier president Svein Vikhals i Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) i en kommentar til det nye statsbudsjettet.

NITO hilser regjeringens forslag om et teknologifond velkommen. Fondet skal bidra til utvikling og bruk av ny teknologi og kompetanse i små og store bedrifter over hele landet. Samtidig foreslår regjeringen å omdisponere studieplasser i høgskolesektoren.

- Jeg er alvorlig bekymret for at ingeniørutdanningen vil tape i kampen om ressursene i høgskolesystemet. Vi kan ikke akseptere at utdanninger som myndighetene trenger for å løse sine oppgaver i stat og kommune skal tilgodeses på bekostning av utdanninger som næringslivet har behov for, sier Vikhals i en pressemelding.

Han peker på at vi trenger flere, ikke færre ingeniører i årene fremover.

- Det er allerede skrikende mangel på ingeniører i viktige bransjer, spesielt innen informasjonsteknologi. Uten ingeniører i bedriftene kan heller ikke teknologifondet bli noen suksess, fordi bedriftene vil mangle kompetansen til å nyttiggjøre midlene, sier Vikhals.

Til toppen