BEDRIFTSTEKNOLOGI

NITU: Nettverk for IT i utdanningen

- 15 millioner kroner til Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanningen (NITU) utgjør det største offentlige løftet på dette området siden Datasekretariatets dager, sier prosjektleder Morten Søby.

Eirik Rossen
20. okt. 1997 - 16:50

Det dreier seg om et initiativ fra Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF), som i april i år inviterte alle høyskole- og universitetsmiljøer til å være med på en "anbudsrunde".

- På grunnlag av skriftlige anbud ble det organisert en muntlig finale med rundt ti aktører, der Universitetet i Oslo (UiO) gikk av med seieren over NTNU, forteller Søby. Foreløpig er NITU bemannet med ham og med en førstekonsulent. Begge er fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Det andre miljøet innen UiO som er med på NITU er Informatikk. Søby håper på å få et par årsverk til, i stillinger som skal utlyses med det første.

I en pressemelding heter det at NITU ønsker "å fremskaffe og formidle kunnskap om hvordan IT kan tas i bruk og hvilke muligheter IT gir for å fremme læring og utvikling hos elever og lærere i grunnskoen, den videregående opplæringen og lærerutdanningen." NITU skal igangsette forskningsprosjekter om hvilke virkninger det har å bruke IT i utdanningen. Nettverket skal videre koordinere og samle de ulike norske forskningsmiljøenes arbeid med IT i utdanningen, og følge prosjekter i utlandet, ikke minst innen EU.

- I første runde skal vi kartlegge for å finne ut hva som er forskningsbehovene i IT og utdanning. Over nyttår vil vi ta initiativ til prosjekter, dels delfinansiere og spleise sammen prosjekter som er i gang, dels utlyse prosjektmidler. Hovedtyngden av de 15 millioner kroner vi har fått fram til utgangen av 1999 vil gå til forskningsprosjekter. Når vi har fått våre tre til fire årsverk vil vi følge med på fagfeltet og få overblikk over forskningstendenser nasjonalt og internasjonalt. Dette skal formidles via konferanser og via web.

Søby legger til at NITU også vil innebære noen professor II-stillinger også, samt deltidsengasjementer.

- Det er ikke så mange steder i Norge der IT er integrert i undervisningen. Det kan være aktuelt å støtte opp om det som foregår ved f.eks. Tjøme Ungdomsskole. Det er viktig å finne ut hva som skjer, og hva slags læringseffekter man faktisk oppnår. Det er et prekært behov for å få mer viten om lærerrollen utover det at den dreies mot faktaformidling og prosjektkoordinator. Vi vet lite om hva slike endringer består av og hva de innebærer. Det finnes mange rapporter fra ildsjeler, men erfaringene må systematiseres. Det blir veldig mye løs synsing fra de som har hatt enkeltstående prosjekter.

En interessant samarbeidspartner blir Nasjonalt læremiddelsenter som blant annet er i ferd med å lansere en "gigantisk" e-post-løsning for lærere og elever. En kritisk faktor blir hvordan myndighetene går fram for å sikre at tilstrekkelig mange grunn- og videregående skoler har rikelig tilgang til Internettet, og i hvilken utstrekning man greier å øke kompetansen til lærere og lærerstudenter. Søby håper Norge kan la seg inspirere av satsingen til fattigere land.

- For snart to år siden laget Danmark et Senter for teknologistøttet utdanning, som tilsvarer noe av det vi driver med. De fikk 100 millioner kroner. Det er jo en noe tyngre satsing enn vi erfarer i Norge, selv om NITU er den største siden datasekretariatets dager.

En løsning kan være å trekke veksler på et engasjert næringsliv.

- Vi tar gjerne i mot penger andre steder fra, for eksempel fra næringslivet. Hvordan dette skal ordnes, kan vi ikke si noe om ennå. Det kan være tyngre aktører i spesielle prosjekter, det kan være leveranser av nettverk og programvare. Flere selskaper, blant dem IBM, er allerede engasjert i IT og utdanning. Vi skal være et samarbeidende nettverk, og vil samarbeide med alle.

Et nettsted er påkrevet for et slikt nettverk. Søby forsikrer at det vil komme i løpet av neste uke, men advarer at en virkelig "prof" utgave vil ta ytterligere tre uker. Han lover å forsyne digi.no med nettadressen straks denne er klar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.