Telenor Yng «Music Freedom»

Nkom refser Telenor, men telegiganten oppfatter kritikken annerledes: – Supert at de gir klarsignal

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Bilde: digi.no)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) krever at Telenor gjør endringer i sitt mobilabonnement Yng der brukerne får strømme musikk gratis via «Music Freedom». Det opplyser Nkom fredag morgen.

Nkom gir ikke Telenor bøter, men forventer at Telenor snarest legger til rette for at andre innholdstilbydere enkelt kan inkluderes i nulltakseringstilbudet.

Ikke tilfredsstillende

– Vi mener dagens praksis ikke er tilfredsstillende. Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen, og da er det rimelig å gi selskapet anledning til å gjøre dette først, sier seniorrådgiver Frode Sørensen i Nkom til Dagens Næringsliv.

Det statlige organet mener at Telenor bryter med prinsippet om nettnøytralitet. I praksis betyr det at internettrafikk skal behandles likt, og at det er sluttbrukerne som selv skal bestemme hva internett-tilknyttingen skal brukes til.

Har forskjellsbehandlet

«Music Freedom» har brutt med det prinsippet ved at abonnementet har forskjellsbehandlet trafikk og ikke inkludert blant annet Spotify i den frie pakken, mener Nkom.

Telenor tolker imidlertid vedtaket fra Telenor på en annen måte:

Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor sier at de er fornøyd med vedtaket fra Nkom: – Supert at de gir oss klarsignal for musikkstrømming, sier han til digi.no. 
Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor sier at de er fornøyd med vedtaket fra Nkom: – Supert at de gir oss klarsignal for musikkstrømming, sier han til digi.no.  Foto: Pressefoto

– Vi er tilfreds med Nkoms vurdering, og vi opplever at de har forstått at Telenor her har designet et musikktilbud til nettnøytralitetsprinsippet. Her dreier det seg ikke om ekskludering, tvert imot, og i tillegg kan mer av datapakka di benyttes til andre tjenester. Det er supert at Nkom gir klarsignal til at Telenor Yng-kundene kan fortsette musikkstrømmingen inn i sommernatta, sier kommunikasjonssjef for mobil Anders Krokan i Telenor til digi.no.

Telenor er uenige

Nkom mener Telenor diskriminerer andre tilbydere når de ikke har tilrettelagt for at også andre musikktjenester innlemmes i nulltakseringsordningen. 

Også her er Telenor uenige:

– Music Freedom i Telenor Yng har i dag Spotify, Tidal, Apple Music og Google Play Music med, og vi ser frem til å få flere på plass. Ingen av de som inngår i dette må betale for å være med. Det eneste er at vi må gjennomføre tekniske forberedelser i samarbeid med alle de som ønsker å være med. Dette dreier seg rett og slett om å gjenkjenne datatrafikken i mobilnettet, sier Krokan til digi.no.

Nulltaksering er i ferd med å bli større på det norske markedet.

Telenor: Vi informerer aktivt

Tre nulltakseringstilbud er introdusert i Norge i det første halvåret av 2017.

Nkom ser på det som sannsynlig at utbredelsen av nulltaksering vil øke fremover. 

Men når tilbudene er så begrenset som de er per i dag, er det mindre naturlig å gi pålegg, ifølge Nkom.

– Nkom ber om at vi aktivt informerer om at ytterligere innholdstilbydere skal inkluderes, og vi kan forsikre at dette ligger i kjernen av vår løsning. Her er det åpenhet som gjelder, og allerede i dag har vi begynt å jobbe med hvordan dette skal framgå på en enda tydeligere måte. Vi ønsker flere tilbydere av abonnementstjenester på musikkstrømming velkommen, og vi er i god dialog med nye aktører. Vi gleder oss til etter hvert å introdusere nye tilbydere, forhåpentlig allerede til høsten, sier Krokan. 

Kommentarer (21)

Kommentarer (21)
Til toppen