Nkom-sjefen skifter til DSB

Elisabeth Sørbøe Aarsæther er utnevnt til ny direktør i DSB – direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sjefen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther, bytter jobb og flytter til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Sjefen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther, bytter jobb og flytter til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (Foto: Sebastian Storvik)

Elisabeth Sørbøe Aarsæther er utnevnt til ny direktør i DSB – direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Regjeringen har i statsråd i dag, mandag 3. februar, utnevnt Elisabeth Sørbøe Aarsæther som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), opplyses det om i en pressemelding. Det betyr blant annet at hun får det overordnede ansvaret for nød- og beredskapsnettet.

– Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Sørbøe Aarsæther har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Elisabeth Sørbøe Aarsæther er født 1. juli 1965 og utdannet cand.mag. fra Høgskulen i Volda i 1993.

Svalbard

Aarsæther ble i 2004 ansatt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), daværende Post- og teletilsynet, som underdirektør, senere informasjonsdirektør og som assisterende direktør fra 2012.

Siden 2017 har Aarsæther vært direktør i Nkom. Hun har tidligere erfaring som lærer på mediestudiet på Høgskulen i Volda fra 1993 til 1995, som informasjonsansvarlig hos Sysselmannen på Svalbard fra 1995 til 1999 og som prosjektleder i Statens Vegvesen fra 2002 til 2004.

– Aarsæther vurderes med sin bakgrunn som meget godt egnet og kvalifisert, både faglig og ledelsesmessig for rollen som ny direktør i DSB, sier Mæland videre.

Etterfølger Daae

Aarsæther etterfølger Cecilie Daae, som har begynt i ny stilling som administrerende direktør i Helse Nord RHF.

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

– Samfunnssikkerheten påvirkes både av utviklingen i vårt eget samfunn, og av globale utviklingstrekk. I en verden der utfordringsbildet er i rask endring og stadig blir mer krevende og sammensatt, har DSB en sentral rolle i å skape et trygt og robust samfunn, der alle tar ansvar, skriver regjeringen i pressemeldingen.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen