NMS planlegger ny fusjon, selger ut Eye One

Ifølge administrerende direktør Bente Sollid skal de kvitte seg med mye gammel moro i 1998. I 1999 skal eierandeler i datterselskapene ned til et minimum og en ny fusjon inngås, sannsynligvis med et nordisk selskap.

Ifølge administrerende direktør Bente Sollid skal de kvitte seg med mye gammel moro i 1998. I 1999 skal eierandeler i datterselskapene ned til et minimum og en ny fusjon inngås, sannsynligvis med et nordisk selskap.

Administrerende direktør Bente Sollid i New Media Science opplyser til digi.no at de planlegger en ny fusjon i løpet av kort tid. Dette skjer til tross for et svært dystert årsresultat for det nyfusjonerte webkonsernet New Media Science i 1998 på minus 4,5 millioner kroner.

Ved fusjonsinngåelsen i oktober mellom Digital Hverdag og New Media Science var det estimert et samlet overskudd på fem millioner kroner.

Nå viser det seg at Digital Hverdag bidrar med pluss 1,58 millioner kroner, mens New Media Science med datterselskapene er havnet langt i bakleksa. Konsernet har samlet hatt et negativt driftsresultat på over 6,5 millioner kroner, og det er datterselskapene som drar ned sammen med fusjonskostnadene som belastes fjoråret.

Nå sier Bente Sollid at det skal fokuseres 100 prosent på konsulentvirksomhet i selskapet.

Ett datterselskap er allerede lagt ned, et annet solgt, et tredje ligger brakk, mens NMS eier 70 prosent i det fjerde, spillselskapet Eye One. Ifølge Sollid skal eierandelen ned i under 20 prosent.

Samtidig planlegger Sollid å inngå nok en fusjon, med andre ord er hun ikke skremt over den forrige der det dukket frem flere lik fra skapet.

- Det er forsåvidt ingen hemmelighet at vi planlegger nok en fusjon innen kort tid, sier hun til digi.no.

Hun vil ikke si noe om hvilken aktør det dreier seg om siden de er midt inne i forhandlingene, men innrømmer at det er det skrittet de skal ta for å posisjonere seg eiermessig i Norden. Sannsynligvis er selskapet svensk.

Ifjor sommer gikk NMS inn i en nordisk nettallianse kalt Nordic NetPartners der Norge, Sverige, Danmark og Finland var representert.

Sammen med danske Networkers, svenske Netsolutions og finske Satama Interactive skulle de markedsføre og selge alliansens tjenester i Norden. Foreløpig har ikke det gitt noen særlig positive finansielle utslag for New Media Science.

Til toppen