Nødnett i 2006

Snart er det duket for første utbygging av et felles digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen.

Snart er det duket for første utbygging av et felles digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen.

Regjeringen foreslo i fredagens tilleggsproposisjon, at et nytt digitalt nødnett skal først bygges i politidistriktene Søndre Buskerud, Follo, Romerike, Asker og Bærum, Oslo og Østfold.

Nødnettet vil komme opp til budsjettbehandlingen i år, som skal være ferdig behandlet innen 13. desember. Utbyggingen er anslått til å koste 3,6 milliarder kroner. Bevilgningen vil først gjelde i 2006.

Så snart evalueringen av det første utbyggingsområdet er gjennomført, vil Regjeringen komme tilbake til videre utbygging av resten av landet på grunnlag av denne evalueringen.

Det digitale radiosambandet skal omfatte brannvesen, politi og helsevesen. Det legges opp til en prosess med sikte på å ferdig­stille et landsdekkende nett i løpet av 2009.

På sikt er det meningen at en rekke brukergrupper med beredskapsansvar skal inkluderes. Dette gjelder Forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet, Sivilforsvaret, elektrisitetsforsyningen, havnevesen, kommunale etater og frivillige.

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det nye nødnettet vil gi etatene bedre dekning, avlyttingssikkert samband, mulighet for tverretatlig kommunikasjon og tilgang til databaser ute i felten. Flere europeiske land har allerede etablert, eller er i ferd med å etablere, digitale, nasjonale nødnett.

Til toppen