Nødnett-konsortium med Tetra-erfaring

Telenors nødnett-konsortium med Nokia og T Connect skilter med tidligere Tetra-erfaring.

Telenors nødnett-konsortium med Nokia og T Connect skilter med tidligere Tetra-erfaring.

I går ble det kjent at Siemens har slått seg sammen med Motorola og Zenitel som er hovedleverandør av sambandsutstyr til politiet og andre nødetater.

    Les også:

På den annen side har Nokia, Telenor og T Connect gått sammen om utbygging av et av Norges mest prestisjefylte telekomprosjekt i dette tiåret.

Men Telenor har et trumfkort ettersom det allerede eier tusenvis av master og kan kanskje bygge det landsdekkende nettet billigere enn noen annen.

Telenor har i tillegg erfaring fra utbygging fra et Tetra-basert pilotprosjekt i Trondheim i samarbeid med Nokia som var fullt operativt i 2003, forteller prosjektansvarlig Knut Erik Aas i Telenor til digi.no.

Nokia, Telenor og T Connect har nå dannet et konsortium med komplett løsning for utvikling, implementering og drift av både nettverk og kontrollrom. Konsortiet vil benytte seg av underleverandører som kan bidra med spesialkompetanse og produkter der dette kreves, skriver Telenor i en pressemelding.

De tre partnerne var hovedleverandører til myndighetenes Tetra pilotprosjekt i Trondheim fra 2000 til 2003.

Aas forteller til digi.no at Telenor bare til prekvalifiseringen har levert seks store mapper med flere tusen sider i kravspesifikasjon.

Den virkelige kampen starter etter 12. april, når to til tre leverandører går videre i forhandlingene.

Implementering av nødnett er godt i gang i flere europeiske land, og mange andre land har startet planleggingen av slike nettverk. Tetra (Terrestrial Trunked Radio) er den foretrukne teknologi i de fleste av disse landene. En av årsakene til dette er at det åpner for bedre kommunikasjon på tvers av landegrensene, noe som er svært nyttig for eksempel under store katastrofer eller for politi som jakter kriminelle på flukt. Både Finland og Sverige har valgt å basere sine nødnett på Tetra-teknologien.

Justisministeren og politiet er ansvarlig for prosjektet i Norge. Utbygging av nødnettet skal starte i 2006 og dekke hele landet i løpet av 2009. Etter den pågående prekvalfiseringsprosessen vil utvalgte søkere bli invitert til å levere inn anbud. Endelig utvelgelse av vinneranbudet skal etter planen skje 1. desember 2005.

Nokia har levert Tetra-utstyr til over 60 kunder i mer enn 30 land, inkludert Belgia, Finland, Frankrike og Kina. Nokia ble nylig tildelt kontrakten for levering av landsdekkende Tetra nødnett i Sverige.

T Connect har de siste 25 årene levert lukkede radionett, terminaler og kontrollromsløsninger til nødetater og andre offentlige og private organisasjoner i Norge.

Til toppen