Nødnett med GSM vil ikke spare milliarder

Næringsdepartementet tror kanskje man kan la politiet og andre kommunisere over GSM-nettet, men NetCom rister på hodet.

Næringsdepartementet tror kanskje man kan la politiet og andre kommunisere over GSM-nettet, men NetCom rister på hodet.

Politiet, brannvesenet og ambulansene bruker i dag gammelt og analogt radioutstyr, men ønsker seg nytt, digitalt utstyr som ikke kan avlyttes og som kan overføre kart og annet. Nødetatene og Justisdepartementet ønsker derfor å bygge et såkalt Tetra-nett i Norge.

Dette betyr at man må bygge 1500-2000 basestasjoner for å dekke fjell- og fjordlandet Norge, noe som vil koste over tre milliarder kroner.

Les også

Et nødsystem vil la en sentral styre trafikk og dele ut forskjellig prioritet. Brukere skal også kunne snakke sammen lokalt på et skadested selv om basestasjonen er ødelagt. Nødetatene trenger øyeblikkelig kommunikasjon, man kan ikke bruke sekunder på å ringe mannen på toppen av brannstigen når bygget velter.


I utgangspunktet ligger saken på Justis-departementetsbord, men så kastet Nærings- og handelsdepartementet seg inn i saken. I en ganske sjelden krangel mellom to departementer brukte Næringsdepartementet sitt ansvar for IT og konvergens som anledning til å blande seg inn.
Preview/Nexia-rapporten konkluderer med at man kan bruke det eksisterende GSM-nett og lage litt nytt utstyr, noe som kan redusere prislappen enormt.

Men nå har Justisdepartementet fått støtte fra NetCom som sier at det er mulig at GSM/UMTS-nettene kan gi noe av det man ønsker med Tetra, men lagt fra alt.

NetCom oppsummerer følgende problemer i et brev digi.no har fått tak i:

- Dagens GSM/UMTS-nett har ofte bare plass til tre samtidige samtaler i grisgrendte strøk. Dette er alt for lite hvis det inntreffer selv en mindre ulykke.

- NetCom kan ikke gjøre noe med oppkoblingstiden for en GSM-telefon og behovet for øyeblikkelig opprop.

- Det finnes GSM-telefoner i USA som også har walkie-talkie-effekt, men disse krypterer ikke kommunikasjonen. Norge er for lite markedet til å få laget slikt utstyr.

- Skal man kunne prioritere samtaler i et GSM-nett, må det bygges ut. Det er dog mulig å la en telefon snakke til mange andre.

NetCom mener totalt sett at Nærings- og handelsdepartementet drøm om milliardbesparelser bare er en drøm.

"Vi kan derfor ikke se at vårt nett de neste 3-5 årene vil være i stand til å støtte de krav som eksisterer for samband for nødetatene", skriver NetCom.

Til toppen