Nødnettet er halvannet år forsinket

Politiet er bekymret over forsinkelsen. Mye av utstyret er gammelt, og man får ikke tak i reservedeler.

Nødnettet er halvannet år forsinket

Politiet er bekymret over forsinkelsen. Mye av utstyret er gammelt, og man får ikke tak i reservedeler.

Blålysetatene skal få sitt eget nødnett for kommunikasjon, men prosjektet har vært plaget av forsinkelser. Nå blir det ytterligere en forsinkelse som følge av tekniske komplikasjoner, skriver Dagens Næringsliv.

- Dette er svært kritisk av flere grunner. Mange politidisktrikter som venter på det nye nødnettet, har i dag gamle analoge systemer som er i ferd med å falle sammen. Man får ikke engang tak i deler til dem lenger. O hvem som helst kan avlytte fårt nett, sier Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund, til Dagens Næringsliv.

I utgangspunktet skulle nettet vært ferdig utbygd for 54 kommuner høsten 2007. Nå vil ikke første fase av utbyggingen stå klar før vinteren 2009.

Selv om det blir forsinket, skal ikke det føre til økte kostnader for staten. Den regningen må leverandøren Nokia Siemens plukke opp.

- Vi er ikke urolige for statens utgifter. Staten taper ikke penger på forsinkelsene fordi vi har inngått fastprisavtale, sier Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon, til Dagens Næringsliv.

Forsinkelsen kommer av at utbyggingen har vært mer komplisert enn tidligere anntatt, og at de forskjellige systemene må snakke skikkelig sammen.

Lyngstøl tror fortsatt på at løsningen blir bra når den kommer på plass, og han forteller også at enkelte politidistrikt vil få muligheten til å bruke deler av nødnettet nå til høsten.

    Les også:

Til toppen