Nødnettet

Nødnettet var nede på store deler av Østlandet

– Problemene er nå rettet.

Nødnettet er nede flere steder i landet på grunn av feil under vedlikehold hos leverandøren.
Nødnettet er nede flere steder i landet på grunn av feil under vedlikehold hos leverandøren. (Illustrasjonsfoto: Ned Alley / NTB scanpix)

– Problemene er nå rettet.

Saken er oppdatert.

Nødnettet var nede flere steder i landet på grunn av feil under vedlikehold hos leverandøren i formiddag. Det var redusert funksjonalitet i flere kontrollrom for Nødnett på store deler av Østlandet.

Nødnummer fungerte som normalt, og publikum kan kontakte nødetatene (politi, brann og helse) på vanlig vis.

Må bruke andre kommunikasjonsmidler

Den reduserte funksjonaliteten skapte problemer for kommunikasjonen mellom kontrollrommene og de operative ressursene fra nødetatene ute i felt, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider.

Feilen førte til at nødsentralene og ressursene ute i felt hadde redusert evne til å kommunisere på Nødnett, men må bruke andre kommunikasjonsmidler.

Feilen oppsto i forbindelse med planlagt vedlikehold hos leverandøren, og Motorola og DSB jobbet for å løse feilen. 

Siste oppdatering: – Problemene er rettet

DSB oppdaterte så sine nettsider med melding om en «indikasjon» fra leverandør om at problemet skal være løst og at de holdt på med testing. Litt senere meldte direktoratet om at problemene var rettet.

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen