Nødnettet utsettes i to år

Men dette var jo kjent allerede i fjor. digi.no beklager at vi misforsto.

Nødnettet utsettes i to år
Regjeringen utsetter Nødnettet fra 2013 til 2015. I stedet innfører samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa en ordning der katastrofer utløser unntakstilstand i mobilnettet, slik at samtaler og annen trafikk fra 10 000 individer med ansvar for samfunnsviktige oppgaver kan prioriteres. Silingen koster 30 millioner kroner, mens Nødnett-bevilgningen reduseres med 700 millioner kroner. Bilde: Per Ervland

Artikkelen ble oppdatert kl 13.55 da det ble klart at den påståtte utsettelsen av nødnettet har vært kjent siden i fjor sommer.

Redningsetatenes nye nødnett blir forsinket, meldte NTB da regjeringen la fram det reviderte nasjonalbudsjettet. Ifølge Teknisk Ukeblad er imidlertid ikke dette noen nyhet: Utsettelsen ble i realiteten kjent i fjor sommer i forbindelse med Stortingsproposisjon 100 om utbyggingen av nødnett. Av tekniske grunner ble den nye tidsplanen, ikke gjenspeilt i statsbudsjettet, slik at det ble bevilget 1,3 millarder kroner for mye. Denne justeringen slår nå ut i det reviderte nasjonalbudsjettet. NTB og digi.no er blant flere som misforsto dette. Vi beklager.

Teksten nedenfor er fra før denne misforståelsen ble oppklart.

I revidert nasjonalbudsjettet står det at planlagt ferdigstillelse for Nødnett trinn 2 er 2015, to år seinere enn tidligere antatt.

Utsettelsen reduserer de budsjetterte utgiftene i 2012 med 1,3 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at bevilgningen reduseres tilsvarende.

Som et slags plaster på såret innfører regjeringen en ordning der brukere med samfunnsviktige oppgaver prioriteres i mobilnettet, går det fram av en annen NTB-melding.

Ordningen vil omfatte inntil 10 000 brukere fordelt på nasjonal og regional kriseledelse, operativ beredskap og støttefunksjoner.

Ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil regjeringen bruke 30 millioner kroner på å innføre ordningen. Abonnentene som ordningen skal prioritere, må selve dekke teleoperatørenes ekstrautgifter til å drifte den, i form av en egen årsavgift.

Siling av trafikk i mobilnettet skal kunne utløses av ulykker, strømbrudd eller uvær, slik at brukere med ansvar for samfunnsviktige oppgaver sikres bedre framkommelighet.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet) reagerer kraftig på utsettelsen av nødnettet.

I en pressemelding sier han at beredskapen svekkes, og at det er uakseptabelt å nedprioritere politi, brannvesen og andre nødetater slik regjeringen nå gjør.

– Vi hadde i 2011 flere hendelser der det hadde vært en fordel med et velfungerende nødnett, blant annet knyttet til uvær, flom og ras. Regjeringen burde ha fanget opp disse signalene, og prioritert nødnettet fremfor å gjøre det stikk motsatte. Nødnettet skal nå først stå ferdig i 2015, hele 11 år etter at prosessen startet. Det er helt uhørt, sier Hoksrud.

Han trekker fram hvordan regjeringen i saldert statsbudsjett for 2011 bevilget 526 millioner kroner til nødnettet, for så å øke bevilgningen til 2 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2012. Nå er altså bevilgningen redusert til 700 millioner kroner. Hoksrud mener dette er uansvarlig økonomisk politikk, og at det også er uansvarlig styring av et viktig IKT-prosjekt.

– Regjeringens behandling av nødnettsaken har vært en sammenhengende katastrofe. FrP advarte allerede i 2004 mot hele prosessen. Dessverre har mange av FrPs innvendinger i saken slått til. Resultatet har vært forsinkelser, problemer med implementeringen av de tekniske løsningene og store kostnadsøkninger.

Hoksrud mener nødnettet burde vært gjenstand for en teknologinøytral anbudsrunde med vekt på dataoverføringskapasitet.

– I stedet for å fokusere på nødetatens faktiske behov, valgte man å fokusere på TETRA, som er en bestemt teknologi. Nå er det for sent å snu, sier Hoksrud.

Les mer om: