Nødnettprosjektet blinker ut Tetra

CDMA-teknologien er funnet for lett i det nye nødnettet. Mye taler for at også Norge får Tetra.

CDMA-teknologien er funnet for lett i det nye nødnettet. Mye taler for at også Norge får Tetra.

Norges kommende nødnett for blålysetatene har en budsjettramme på 3,6 milliarder kroner, og skal være ferdig utbygd i 2009.

Primærbrukerne er politi, ambulanse og brannvesen, men også Forsvaret, Tollvesenet, Fengselsvesenet Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner som Rød Kors skal bruke sambandet.

Blant aktørene som ble prekvalifisert i februar er:

  • Telenor, Nokia og T Connect
  • Nordisk Mobiltelefon og Ericsson
  • EADS, Steria og Netel
  • Siemens, Motorola og Zenitel

Nødnettprosjektet sier i en pressemelding at kandidatene som er funnet kvalifisert, og som dermed ligger an til å bli prekvalifisert for deltakelse i konkurransen om nødnettet, nå er begrenset til EADS, Siemens og Telenor/Nokia/T Connect.

Det innebærer at Nordisk Mobiltelefon og Ericsson er ute av dansen. Nordisk Mobiltelefoni ville satse på å bygge ut nettet med den amerikanske mobilstandarden CDMA 450, etter at selskapet fikk lisens på å bygge et landsdekkende nett på NMT 450-standarden.

De mener å kunne bygge et langt raskere (opptil 2 Mb/s, mot Tetra på 100 kb/s) og mer kostnadseffektivt nett enn ved valg av Tetra-teknologi. CDMA kan også levere trådløst bredbånd i områder hvor DSL ikke er aktuelt.

Nordisk Mobiltelefon skal uansett åpne sitt landsdekkende nett i september.

Dermed står teknologiene Tetra og Tetrapol igjen. digi.no har over flere artikler skrevet at mye peker på Tetra-teknologi.

    Les også:

Det franske multinasjonale selskapet EADS har gardert seg på alle områder. I utgangspunktet tilbyr selskapet Tetrapol-teknologi, men i forrige uke ble det kjent at selskapet kjøper Nokias Tetra-divisjon.

Dermed ligger det an til at nødnettprosjektet vil bli bygget med Tetra-teknologi, som også våre naboland Sverige og Finland har valgt.

Tetra er en internasjonal teknologistandard som brukes flere europeiske land som etablerer nye nødnett. Standarden er også godkjent som sambandssystem for grenseoverskridende kommunikasjon for politi- og tollmyndigheter i Schengen-landene.

Tetrapol på sin side ble i utgangspunktet utviklet for det militære politiet i Frankrike, og er nå representert i 35 land, fra Mexico til Singapore og flere europeiske land. Også i Sveits som på mange måter kan sammenlignes topografisk med Norge.

Første utbyggingsfase skjer i 2006 på Østlandet, som vil bli en mal for resten av landet.

Den endelige beslutningen om hvem som blir prekvalifisert vil foreligge senest 26. april 2005. Dato for utsendelse av konkurransegrunnlaget vil bli flyttet tilsvarende, melder nødnettprosjektet.

Til toppen