Nødvendig forandring for norsk IT-bransje

At indiske selskapet får norske IT-jobber er ikke negativt, mener CapGemini-sjef.

Nødvendig forandring for norsk IT-bransje
Optimist: Sjef for CapGemini i Norge, Ola Furu, ser ikke mørkt på fremtiden for norsk IT-bransje.

DEBATT: I kommentarartikkelen Skumle tall for norsk IT-bransje står det at ”det er store utfordringer for fremtiden” i den norske IT-bransjen. Dette begrunnes med at stadig flere norske virksomheter setter ut oppgaver som applikasjonsforvaltning og IT drift til lavkostland som India. En undersøkelse fra KPMG konkluderte nylig med at kundene er fornøyd med leveransene.

Denne nye trenden blir sett på som en trussel fordi at «norske arbeidsplasser forsvinner til India.» Jeg mener at dette heller utgjør en kjærkommen løsning på en stor utfordring, nemlig mangel på lokal IT kompetanse.

Dette med tjenesteutsetting er ikke noe nytt. Flere IT drifts- og forvaltningsoppgaver er så standardiserte at eksterne leverandører med fordel kan ta over også disse. Dette kan frigjøre kapasitet til andre arbeidsoppgaver som nå hoper seg opp. Ikke minst i offentlig sektor som har vært trege til å omfavne denne muligheten til å øke leveransekapasiteten.

Ola Furu er adm. direktør i CapGemini Norge.
Ola Furu er adm. direktør i CapGemini Norge.

Oppgavene står i kø

Det er store oppgaver på kø i det offentlige – og noen av disse er listet under:
Generelle forbedringer:

  • Digitalisering og tilhørende fornying av IT plattformer: for eksempel NAVs MOD prosjekt)
  • Prosessendringer for å sette «innbyggeren i sentrum»: Norge kommer langt ned på EUs årlige rangering av europeiske lands modenhet innen elektronisk forvaltning.
  • Borgersentriske løsninger er en forutsetning for å innta den lederposisjon vi ønsker

    Sikkerhet for innbyggerne

Beredskap, Helse, Smart energi osv.

25. oktober annonserte NAV at «moderniseringsprogrammet (MOD) dimensjoneres ned med umiddelbar virkning». Arbeidet med å modernisere IT plattformen viste seg å være mer komplekst enn først ventet, og derfor ble den opprinnelige oppskriften på Uførereformen (å utvikle løsningen fra bunnen av) droppet. I stedet skal man kopiere Pensjonsløsningen.

Privat næringsliv har gått foran og mange løser kompetanseutfordringen ved å sette ut noen av arbeidsoppgavene til India – mens det offentlige altså har viktige prosjekter liggende i kø.

Skaffe økt kapasitet

Innovasjon seiler opp som et viktig tema for norske virksomheter, og er også viet plass i KPMG undersøkelsen. Innovasjon i drift og forvaltning (LEAN, osv.) bør man forvente at disse leverandørene med leveranseapparat i India er gode på (enten de er globale eller indiske), men oppgaver som krever mer lokalkompetanse vil i de fleste tilfeller bli løst best av virksomheter med sterk norsk tilstedeværelse.

Dersom vi får frigjort lokale ressurser kan disse løftes høyere opp i verdikjeden hvor også det som er sær-norsk blir mer viktig, for eksempel realiseringen av regjeringens digitale agenda.

Hvis det offentlige i Norge også åpner øynene for mulighetene som ligger her, og IT-bransjen viser vilje og evne til omstilling – så ser det altså lyst ut både for norsk IT bransje og for oss som bor i et land som har satt seg som mål å være en av verdens ledende nasjoner på elektronisk forvaltning innen 2020.

    Les også:

Les mer om: