Nødvendig klister for all e-handel

Skal du få oversikt over handelen på nettstedet ditt, må du samordne data fra logger og andre kilder. Roman Kubary er i Norge for å lansere "klisteret" - PowerCenter.e fra Infomatica.

Informatica er kjent for sine "Power"-produkter for utviklere og store organisasjoner. PowerConnect henter data i tilnærmet sanntid, PowerCenter er en kjerne for å integrere tilgangen til informasjon fra ulike kilder, og PowerMart er en kraftig plattform for datavarehus. I tillegg finnes komponenter og andre verktøy for utviklere. Selskapet har annenhver Fortune 100-selskap på kundelisten, og mer enn tredjehvert selskap fra Global 2000-listen. Norsk representant er Component Software Norway (CSN).

PowerCenter.e er en utvidelse av PowerCenter slik at datainnsamlingen tilrettelegges behovene på store e-handelssteder. I likhet med Informaticas øvrige produkter er PowerCenter tilgjengelig for alle store databaser og på alle operativsystemer. Det PowerCenter.e tilbyr i tillegg er:

  • lesing av logger av web-transaksjoner
  • støtte til Perl
  • datautveksling med applikasjoner gjennom XML
  • datautveksling med applikasjoner gjennom meldingshåndtereren MQSeries fra IBM

I USA tilbyr PowerCenter.e også integrasjon mot forbrukerregistrene til Acxiom. Denne tjenesten, kjent som Acxiom Data Network InfoBase, samler informasjon om amerikanske forbrukere og bedrifter, og gjør den tilgjengelig for integrasjon mot interne registre i en bedrift. Det oppgis ikke navn om enkeltpersoner, men alle andre demografiske og forbruksdata er der. (Bakgrunnsinformasjon er tilgjengelig på nettstedet til Acxiom Corporation, velg "products and services" og så enten Acxiom Data Network eller Acxiom/InfoBase.)

- XML seiler opp som den nye standarden for datautveksling, konstaterer Bukary. - Men flere store selskaper har en intern meldingsstamme basert på MQSeries, og de hilser velkommen en løsning som lar dem dra enda større nytte av denne investeringen.

Når det gjelder integrasjonen mot InfoBase til Acxiom, er Bukary klar over typiske europeiske innvendinger mot slepphendt amerikansk personvern. Samtidig konstaterer han at mange forbrukere er villige til å oppgi opplysninger som kan sikre dem tilrettelagte tjenester. Hensikten er å få "virtuelle ekspeditører" til å vise den samme evnen til å gjenkjenne gode kunder, og den samme psykologiske innsikten, som sine mest oppvakte modeller i den virkelige verden.

- PowerCenter.e kan lese loggene til de mest utbredte webtjenerne, det vil si Apache, Microsoft IIS og Netscape.

Standardlogger kan leses direkte. For proprietære formater finnes det konverteringsverktøy.

- Du kan få veldig mye ut av disse "klikkstrømmene". Men du får enda mer ut av dem når du kan sammenholde klikkstrøm informasjon med opplysninger som står i dine øvrige registre, eller i registre som du deler med andre selskaper. Du kan også være sikker på at hvis ikke du gjør det, vil konkurrentene dine gjøre det. Med den lave lojaliteten som er typisk for netthandel, betyr det at du taper kunder, fordi du ikke vet nok om dem, ikke tar godt nok vare på dem, og ikke greier å tilrettelegge tjenestene dine på det nivået kundene forventer.

For Kubary er oppvakte og løpende analyser nøkkelen til din suksess. Han spår at analytiske applikasjoner vil få allmenn utbredelse i Europa i løpet av 2001, på samme måte som de er i ferd med å få det i USA i år.

- Et viktig poeng med løpende analyser er at applikasjonen kan ta avgjørelser i sanntid, basert på kundens pågående oppførsel. Avgjørelsene kan gjelde både kunderettede tjenester, og partnerrettede tjenester.

Om konkurrenter har han dette å si:

- Vår største konkurrent er selskapene som ønsker å gjøre dette selv, og gjenoppfinne alle hjulene vi har løsninger for. Amazon har gjort det på egen hånd. De var tidlig ute. Men selskaper som eBay og 3Com nytter våre løsninger.
;