Noe bedre vilje til IT-investering i Norge

IKT-Norges kvartalsrapport om IT-investeringer viser en positiv tendens. – For tidlig å si om markedet har snudd, mener Per Morten Hoff.

IKT-Norges kvartalsrapport om IT-investeringer viser en positiv tendens. – For tidlig å si om markedet har snudd, mener Per Morten Hoff.

IKT-Norge og TNS Gallup samarbeider hvert kvartal om å kartlegge hvordan private og offentlige bedrifter og organisasjoner ser på IT-investeringer i et tolv måneders perspektiv. Utgaven som ble offentliggjort i dag bygger på intervjuer gjennomført i mai og juni av et landsrepresentativt utvalg på 619 bedrifter med fire ansatte eller mer.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge gleder seg over at nedgangen i investeringsviljen er bremset opp, men advarer at det er for tidlig å si om markedet har snudd. Tidligere undersøkelser viser at tilsvarende framganger er konstatert flere ganger de siste årene, mens den langvarige tendensen likevel har vist seg å peke nedover.

Indikatoren for investering i maskinvare peker fortsatt nedover. Indikatoren for investeringer innen tjenester og programvare peker svakt oppover, og drar med seg totalindikatoren. Fordelt på sektor viser undersøkelsen at offentlig sektor vil øke investeringene, mens privat sektor er stabil.

Undersøkelsen antyder at arbeidsplasser innen IT allment sett virker tryggere enn før. Det store flertallet vil beholde bemanningen på dagens nivå. Bare tre prosent av de spurte sier de vil redusere, mens seks prosent sier de vil øke. Hoff mener dette positive trekket underbygges av tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at IT-folk nå kommer raskere i ny jobb enn øvrige arbeidsledige. Ifølge Hoff kan det tyde på at bunnen vil være nådd i løpet de kommende tolv månedene.

Av svarene på spørsmålene om eventuelle planer for bytte av operativsystem, går det fram at Linux ikke kan vente seg noen signifikant vekst i næringslivet. Derimot er det markant vilje til å investere mer innen IT-sikkerhet. Det gjenspeiler nye erfaringer: 12 prosent av alle bedrifter sier de har vært utsatt for datakriminalitet. Blant IT-bedrifter har mer enn 25 prosent erfart datakriminalitet, mens blant alle bedrifter med flere enn 20 ansatte er andelen 20 prosent.

Til toppen