Noe helt annet enn Google

Møt WolframAlpha - den nye kunnskapsmotoren.

Noe helt annet enn Google

Møt WolframAlpha - den nye kunnskapsmotoren.

Enkelte har omtalt WolframAlpha som en utfordrer til Google Search. På noen måter stemmer nok det, men likevel er de to tjenesten svært forskjellige. Søker man i Google, blir man henvist til websider som inneholder informasjon som er mer eller mindre relevant i til søkeordene. WolframAlpha fungere mer som et oppslagsverk og presenter svar på spørsmål på sin egen måte, basert på data tjenesten lagrer i egne databaser. Den kalles derfor heller ikke en søkemotor, men en matematisk kunnskapsmotor.

Bak tjenesten står Wolfram Research, som nok er mest kjent for matematikk- og analyseprogramvaren Mathematica. Bak selskapet står supermatematikeren Stephen Wolfram.

På sikt er nok målet med WolframAlpha å kunne svare på spørsmål om statistiske data om alt mellom himmel og jord. Det skal være mulig å stille spørsmål på naturlig engelsk, men angivelig også en del andre språk. Allerede er det svært mye man kan spørre om. Løsningen bruker også informasjon om hvor brukeren befinner seg, basert på IP-adressen, for å kunne gi mer relevante svar.

For eksempel kan man finne ut hvordan været er på et sted, la oss i si i Oslo. Det finnes flere stedet som heter Oslo, men for brukere i Norge vil nok hovedstaden bli valgt ut.

Dette kan gjøres med søketermen «weather oslo», men kan også gå mer i detalj og se værstatistikk for en gitt dato med en søketerm som «weather oslo 6.11.89.» WolframAlpha bruker igjen IP-adressen til å forstå å den siste biten av søketermen er en dato.

WolframAlpha skal være flink til å konvertere mellom enheter. Skriver man inn «6000C», forstår tjenesten at det dreier seg om en temperatur og forteller om hva dette tilsvarer med andre enheter for temperatur, samt hvilken farge ulike stoffer gløder med når de har denne temperaturen.

Tjenesten har også mye data om kjemi. Skriver du inn «water 2.5 atm 200C», får du en mengde data om egenskapene til vann ved temperaturen 200 grader Celsius og 2,5 atmosfærers trykk.

Man kan også sammenligne data. Ved å skrive for eksempel «msft apple» blir en rekke finansielle data om de to selskapene sammenlignet.

Tjenesten skal kunne gjøre alle slag beregninger, inkludert derivering av ligninger, eller utregning av lån.

Man kan også få informasjon om nettsteder, for eksempel besøkstall, ved å skrive inn URL-en «www.google.com» til nettstedet.

Skriver man «france fish production vs poland», får kan man se en sammenligning av data om fiskeriproduksjonen i Frankrike og Polen.

Skriver man i stedet «2 cups OJ», får man listet opp hva som finnes av energi og næringsstoffer i to glass med appelsinjuice.

Det er mulig å få presentert ulike toneskalaer, inkludert lyd.
Det er mulig å få presentert ulike toneskalaer, inkludert lyd.

Tjenesten kan hjelpe kryssordløsere. Skriver man inn «a__t_r», får man listet ord som passer inn i dette mønsteret.

Skriver man «ISS», får man se sanntidsinformasjon om hvor romstasjonen befinner seg der og da, i tillegg til banene den følger og en mengde annen informasjon.

I denne presentasjonen demonstreres mye av dette og langt mer gjennom en rekke eksempler.

En utfordring er å vite hva man faktisk kan spørre om. Derfor kommer det i tilknytning til søketjenesten til å finnes en egen side som lister opp eksempler på temaer som foreløpig dekkes. Men grunnleggeren av tjenesten, Stephen Wolfram, har sagt at utviklingen av WolframAlpha er en langsiktig prosess.

For å kunne levere denne typen svar, kreves det kraftige datamaskiner. Til dette benyttes superdatamaskin R Smarr, som i juni i fjor fikk 44.-plassen på Top500-listen over superdatamaskiner. Denne maskinen eies og driftes av R Systems.

I tillegg har Wolfram Research bygget en egen Dell-basert klynge fordel på fem distribuerte datasentre. Til sammen har anlegget omkring 10 000 prosessorer.

Til sammen skal systemet kunne håndtere 175 millioner daglige spørringer. I gjennomsnitt innebærer hver spørring at seks beregninger må utføres.

Men allerede har WolframAlpha blitt møtt med noe kritikk. Flere nyhetstjenester, blant annet Associated Press, har allerede fått teste tjenesten.

Noe av kritikken går ut på at WolframAlpha ikke i noen særlig grad åpner for kritisk tenkning. Riktignok skal det gjerne være en liten lenke knyttet til resultatene som vises, men den skal stort sett bare lede til en side som forteller at dataene er funnet og verifisert av selskapet som står bak tjenesten.

Søker man derimot i for eksempel Google, får man i større grad oppgitt flere kilder, som man så kan vurdere troverdigheten til. For å gjøre det samme med WolframAlpha, vil det for mange være naturlig å gjøre dette ved hjelp av en Google-søk. Og da er man egentlig like langt.

WolframAlpha skal lanseres klokken 19 i kveld, Central Standard Time. Da passerer klokken 03 her i landet. Oppstarten av systemet skal kringkastes på denne siden.

Selve tjenesten kan besøkes her.

    Les også:

Eksempler på områder som WolframAlpha kan svare på spørsmål om.
Eksempler på områder som WolframAlpha kan svare på spørsmål om.
Til toppen