Noe i gjære i rekrutteringsbransjen?

Utbombede aksjekurser og negativ stemning har preget Internettbransjen. Ting kan tyde på at vi ser økende konsolidering i hvert fall innen Internettrekruttering.

Stepstone aksjen har fått mye juling etter den forrige resultatfremleggelsen. Dels var markedet ikke fornøyd med den underliggende ordreveksten, dels har markedet generelt sett vært dårlig for denne typen aksjer.

I går steg imidlertid aksjen med kraftige 6 prosent på svært høyt volum den siste timen. Dette etter at aksjen også på morgen hadde reagert noe opp for deretter å legge seg flat frem til den hektiske handelen i sluttminuttene. Kraftig opp på høyt volum er tradisjonelt et godt tegn.

Selskapet har på tross av kritikken mot ordreveksten så langt holdt det de har lovet når det gjelder omsetningsvekst og kostnader. Hvilket er det ledelsen og selskapet til syvende å sist må bedømmes etter.

Det vil riktignok bli kritisk for selskapet ved neste resultatfremleggelse. De må bevise at omsetningsveksten holder samme takten og det med den samme kostnadskontrollen. På denne siden er risikoen i aksjen økt fordi ordreveksten var såpass lav i fjerde kvartal.

Det som i tillegg er spennende med Stepstone er at bransjen er inne i en fase hvor man konsoliderer kraftig. Konkurrenten Jobline kjøpte nylig den mindre nisjeleverandøren Wideeyes for det som sies å skal ha vært et mindre beløp i forhold til de investeringene som var foretatt i Wideeyes. Jobline-kursen er, i motsetning til det generelle markedet, opp siden dette oppkjøpet ble kjent.

Det ligger en rekke slike selskaper rettet mot nisjesegmenter eller med spissteknologi som i dag har behov for å få inn nye eiere. De opprinnelige investeringene er ikke nok til å holde disse virksomhetene i live frem til lønnsom drift kan oppnås, eller bruksområdet er for snevert til at det går an å leve av virksomheten isolert sett.

Dette betyr at det kan være et gunstig tidspunkt å plukke i denne floraen av virksomheter for de bedriftene som fortsatt har midler å investere. Dette har Stepstone, men det har også konkurrentene Monster, Jobline og Jobpilot.

En konsolidering innen bransjen betyr også at vi kan se sammenslutninger av disse fire store i løpet av kort tid, eventuelt et oppkjøp fra amerikanerne i Monster. I dag bygger de alle opp kostbare parallelle markedsapparater innen bransjer og geografiske områder hvor en av konkurrentene allerede har virksomhet som tjener eller er i ferd med å tjene penger.

Dersom Stepstone ikke blir stående på sidelinjen i denne prosessen kan vi få et selskap som raskere kan komme opp i en større positiv kontantstrøm. Dette vil kunne ha en betydelig effekt på aksjekursen.

En sammenslutning av Jobline og Jobpilot vil imidlertid ikke være spesielt godt nytt for Stepstone. Vi forutsetter da at ledelsen i Stepstone er klar over dette og arbeider med de problemstillingene dette innebærer.

Til toppen