Noen få lager mange apps til Windows 8

Foreløpig forsøker de fleste seg med én eller to.

Noen få lager mange apps til Windows 8
Windows Store er i utgangpunktet det eneste stedet hvor man kan finne applikasjoner for startskjermen i Windows 8 og Windows RT. Bilde: Microsoft

I oktober sa Keith Lorizio, salgs- og markedssjef for Microsoft Advertising i USA, at det vil finnes mer enn 100 000 apper i Windows Store, applikasjonsbutikken for Windows 8 og RT, innen utgangen av januar. Det skal holde hardt. Ifølge WinAppUpdate ble 20 000 tilgjengelige apper passert i begynnelsen av i forrige uke. For tiden ser tilstrømningen ut til å være på omtrent 400 nye applikasjoner per dag. Fortsetter denne takten, vil antallet applikasjoner nærme seg 35 000 ved utgangen av året. Men da må det komme 65 000 nye apper i januar for at Lorizios påstand skal vise seg å stemme.

Nå har WinAppUpdate sett nærmere selve applikasjonene. Blant annet kan nettstedet avsløre at en relativt liten gruppe utgivere, bare 878 eller 12 prosent, står bak 61 prosent av alle applikasjonene Windows Store. Ifølge tallene til WinAppUpdate betyr dette at disse 878 utgiverne har gitt ut i gjennomsnitt 16,5 applikasjoner hver. De mer enn 7300 øvrige utgiverne har gitt ut i gjennomsnitt gitt ut 1,27 applikasjoner hver.

Antallet applikasjoner kan vokse raskt dersom mange flere av utgiverne kommer med mer enn bare én eller to applikasjoner. Men skal brukerne få noe glede av dette, må det applikasjonene være ulike.

WinAppUpdate skrev i forrige uke at enkelte utgivere kommer med store mengder «kloner» av de samme applikasjonene. «Klonene» skal ikke være helt identiske. Det små forskjeller i utseende, navnet, farger og ikoner. Men de tilbyr ellers den samme funksjonaliteten og er altså utgitt av samme utgivere. Et konkret tilfelle er utgiveren LunaPlena, som skal ha gitt ut 118 applikasjoner på to uker, hvorav 115 er så godt som identiske.

    Les også:

Les mer om: