Nok en kuttrunde i Nokia Networks

Siden 2001 har Nokia Networks kuttet staben med 25 prosent. Nå skal ytterligere 550 årsverk bort.

Siden 2001 har Nokia Networks kuttet staben med 25 prosent. Nå skal ytterligere 550 årsverk bort.

Nokia Networks er en internasjonal gren av mobiltelefonprodusenten, som lager utstyr for bredbåndstilgang. Selskapet er inne i en langvarig nedbemanningsprosess.

I 2001 ble mannskapet redusert med 4600 årsverk, mens det i fjor kom to oppsigelsesrunder, 900 innen installasjon og support i Europa i august, og 300 fra Tetra-avdelingen i september.

De 550 som mister arbeidsplassen i denne omgangen – slik at tallet på ansatte havner et sted mellom 18.000 og 18.500 – er fordelt på Finland, Storbritannia, Sverige og USA. Det antydes at noen få vil bli tilbudt jobb i andre deler av Nokia-konsernet.

Hensikten med den siste nedbemanningen er, ifølge den offisielle pressemeldingen, å effektivisere innen forskning og utvikling. Bredbåndsutviklingen i Santa Rosa i California skal nedlegges, og virksomheten konsentreres til det eksisterende anlegget i Espoo i Finland.

Anlegget i Kista utenfor Stockholm, der det arbeides med basestasjoner, skal legges ned. Virksomheten ved et utviklingsanlegg for maskinvare i Storbritannia skal reduseres. Ellers vil arbeidsplasser i Finland rammes av at noen utviklingsprogrammer legges ned, ”for å oppnå balanse mellom virksomheten innen forskning og utvikling og nåværende behov” i markedet.

Ifølge Nyteknik.se brukte Nokia Networks ni milliarder svenske kroner på forskning og utvikling i fjor.

Til toppen