Nok et rekordkvartal for Sun

Scott McNealys kvinner og menn fortsetter å imponere. Torsdag la Sun Microsystems frem rekordsterke tall for fjerde fiskalkvartal.

Scott McNealys kvinner og menn fortsetter å imponere. Torsdag la Sun Microsystems frem rekordsterke tall for fjerde fiskalkvartal.

Sun Microsystems gjør opp status for siste kvartal med en resultatbedring på 37 prosent, mens omsetningsveksten var på 22 prosent - godt i overkant av markedets forventninger.
Ifølge resultatmeldingen omsatte Sun for 3,515 milliarder dollar i fjerde kvartal av fiskalåret 1999. Det er ny rekord for selskapet, som også satte en historisk bestenotering resultatmessig for noe kvartal med 395 millioner dollar - en formidabel forbedring i forhold til fjorårets 288 millioner dollar. Det gir en fortjeneste i fjerde kvartal på 48 cents per aksje, mot 37 cents per aksje på samme tid året før.


- Vi hadde et fantastisk fjerdekvartal - teamet leverte virkelig varene, sier Sun-sjef Scott McNealy, som trygt kan påstå at det nytter å være fast i troen: Suksessen kommer som et direkte resultat av Suns bestemte fokusering på network computing.

For fiskalåret 1999 sett under ett endte Suns omsetning på 11,726 milliarder dollar - opp 20 prosent sammenliknet med i fjor - og som ga et resultat på 1,157 milliarder dollar (en forbedring på 28 prosent). Fortjenesten per aksje endte dermed på 1,42 dollar. Tar en med oppkjøpsrelaterte kostnader, endte fiskalåret 1999 på 1,031 milliarder dollar i resultat og en fortjeneste per aksje på 1,27 dollar. Det betyr at Sun resultatmessig for første gang passerer milliardmerket (i dollar).

Til toppen