Nok et solid kvartal fra WM-data

WM-data går godt i alle de nordiske landene, og skal ansette flere konsulenter i blant annet Norge.

WM-data går godt i alle de nordiske landene, og skal ansette flere konsulenter i blant annet Norge.

WM-data-konsernets omsetning andre kvartal 2005 ble 2.195 millioner svenske kroner. For årets første seks måneder ble omsetningen 4.325 millioner svenske kroner. Driftsresultat (EBITA) ble 196 millioner svenske kroner, og for de første seks måneder 311 millioner svenske kroner. Resultatet etter finansposter ble 174 millioner svenske kroner, og oppsummert for de første 6 måneder 267 millioner svenske kroner. WM-data leverer positive resultater i alle nordiske land.

WM-data i Norge leverer for andre kvartal en omsetning på 50 millioner svenske kroner og et EBITA resultat på 5 millioner svenske kroner hvilket innebærer en margin på 10 prosent. I april ble server & storage-virksomheten solgt. Den hadde en årsomsetning på cirka 120 millioner svenske kroner.

WM-data oppkjøp av den nordiske virksomheten til Atos Origin Nordic AB, ble godkjent av Konkurransetilsynet 7.juli. WM-data overtar nærmere 1300 nye medarbeidere med en omsetning på cirka 1.600 millioner svenske kroner.

- Vi jobber med integrasjonsprosessen, sier Tor Malmo, administrerende direktør for WM-data i Norge, som i Norge utvider virksomheten med omtrent 150 medarbeidere. De fleste av disse jobber med løsninger til Energi-sektoren.

- Det er et gledelig aktivitetsnivå. Det er et stort behov for investeringer i løsninger som øker kundenes konkurranseevne, og som effektiviserer og reduserer kostnadene. Vi opplever stor interesse for vår eksklusive avtale med Cyncsis, som forenkler konvertering fra Intentias Movex plattform til Microsofts mer moderne og mer prisgunstige løsning, sier Malmo.

WM-data har kjøpt flere ERP-selskaper siste året, noe som skal øke selskapets leveranseevne innenfor flere segment enn tidligere. Selskapet mener at integrasjon, utvikling og designkompetanse i eget hus er en sterk fordel når kundene skal utvikle ERP-løsningene videre med portal og rapporteringsmoduler.

WM-data har flere pågående prosjekter med Aker Kværner, Statoil, Exxon Mobil, og har fått nye avtaler med blant annet Statkraft, Norgesgruppen og Avis, i tillegg til en avtale med NCC Roads AS for Lønn og Personal basert på Microsoft Axapta.

Selskapet har ansatt omtrent 10 konsulenter første halvår og vil utvide ytterligere tredje kvartal.

Til toppen