Nok frekvenser til nye GSM-operatører

Det er nok ledige GSM-frekvenser i Norge til minst seks nye GSM-aktører dersom de fleste nøyer seg med GSM 1800-frekvenser. Samferdselsdepartementet jobber nå med hvordan en skal organisere auksjonen av de ledige frekvensressursene.

Ifølge Post- og Teletilsynet er det ledig kapasitet for GSM 1800 mobiltelefoni tilsvarende fem ganger det Telenor Mobil og NetCom hver for seg disponerer i dag. De to mobiloperatørene disponerer i dag 2x10 MHz hver, mens det er ledig 2x50 MHz, som betyr fem ganger en GSM-konsesjon. Innenfor GSM 900 er det noe færre ledige frekvenser, nærmere bestemt 2x10 MHz, mens Telenor og NetCom disponerer 2x10 MHz hver i dag.

Ytterligere kapasitet for GSM 900, 2x4,4 MHz, blir tilgjengelig i april 2001 etter at Telenor Mobils NMT 900 mobilnett er lagt ned.

Seksjonssjef i Post- og teletilsynet, Stein Gudbjørgsrud, sier tilsynet har skissert to muligheter for å disponere ressursene. Det ene er som i dag med en skjønnhetskonkurranse, det andre er auksjon.

Samferdselsdepartementet har allerede bestemt seg for å velge auksjon, blant annet i tråd med en anbefaling fra Post- og teletilsynet.

Ekspedisjonssjef i Post- og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til digitoday.no at formen og innholdet i auksjonen må avklares først. Også Finansdepartementet vil ha noe å si i denne saken siden det er valgt en auksjonsform.

Hildrum sier at siden auksjonsprinsippet tidligere ikke er brukt for å fordele denne type ressurser vil det være nødvendig med et grundig forarbeid. Hun sier at det vil ta tid, men sier også at departementet ikke vil bruke lenger tid på saken enn det som er nødvendig og presiserer at selv om det står at auksjonens skal gjennomføres i løpet av 2001, så starter 2001den 1. januar.

Post- og teletilsynet skriver i sin anbefaling til departementet at "Der etterspørselen etter frekvensressurser er større enn tilbudet vil konkurrerende budgivning medføre at markedet selv utpeker de aktørene som best er i stand til å utnytte ressursene." Dette er egentlig en anbefaling av auksjonsprinsippet foran det å fordele frekvenser etter skjønnhetskonkurranse-prinsippet. Samtidig påpeker tilsynet at det så langt bare er fordelingen av GSM 1800 konsesjoner som ikke har vært vellykket etter at det ble gjennomført skjønnhetskonkurranse . Med det mener tilsynet at den tredje GSM 1800-mobillisensen ennå ikke er tatt i bruk mer enn tre år etter tildelingen.

En auksjon vil bidra til å hindre at nye mobilnett ikke blir bygd ut. Samtidig vil det ved en anbudskonkurranse stilles krav til den som mottar frekvensene på utbygningshastighet og dekning, som en vanskelig kan stille ved en auksjon. I forslaget til statsbudsjett skriver departementet at en ikke vil stille krav til dekning ved en auksjon av GSM-frekvenser.

Post- og teletilsynet understreker i sin vurdering at det er auksjonsform og tidspunkt som avgjør om en auksjon blir vellykket eller ikke, og anbefaler uansett med å vente til etter at det er tildelt frekvenser for tredje generasjon mobiltelefoni (UMTS).