Nokia: 34 prosent vekst!

Den Finske telekom-giganten Nokia leverte imponerende tall for 1997. Omsetningen steg med 34 prosent, ordreinngangen med 58 prosent og resultat etter skatt ble nesten doblet.

Den Finske telekom-giganten Nokia leverte imponerende tall for 1997. Omsetningen steg med 34 prosent, ordreinngangen med 58 prosent og resultat etter skatt ble nesten doblet.

Konsernet leverte en samlet omsetning på 52.612 millioner finske mark - tilsvarende 72 milliarder norske kroner. Mobiltelefonvirksomheten alene stod for en omsetning på 27.643 millioner mark (37,8 mill. NOK). Til sammenlikning omsatte Ericssons mobiltelefoni-avdeling for 39,34 milliarder norske kroner i samme periode. De to nordiske telecomkjempene er dermed nå jevnstore på mobiltelefoni.

Det er spesielt lønnsomheten i Nokia Mobil Phones som er en positiv overraskelse. Her klarte Nokia å øke marginen fra 6,6 prosent i 1996 til 13,9 prosent i 1997.

For de ulike divisjonene ble utviklingen som følger, alle tall i millioner finske mark:

  • Nokia Telecommunications. (GSMnett og infrastruktur til fastnett). Omsetningen økte med 41 prosent fra 13.333 til 18.826. Driftsresultatet økte med 36 prosent fra 2.982 til 4.053.
  • Nokia Mobile Phones. (Mobiltelefoner). Omsetningen økte med 28 prosent fra 21.579 til 27.643. Driftsresultatet økte med 168 prosent (ja, 168 %) fra 1.431 til 3.837.
  • Andre virksomheter. (Multimedia nettverk og terminaler samt industri-elektronikk). Omsetningen økte med 39 prosent fra 5.197 til 7.239. Driftsresultatet er nå positivt med 564 mot et tap på 147 i fjor.

Tabell. Foreløpig resultat, alle tall i millioner finske mark. Vi har brukt kurs 1,37 ved omregning i teksten.

1997 1996
Omsetning 52.612 39.321
Driftsresultat 8.454 4.266
Resultat før skatt og min.int. 8.371 3.898
Resultat etter skatt 6.259 3.263
Til toppen