Nokia åpner patenter for Linux

Nokia vil ikke legge hindringer i veien for bruk av selskapets patenter i Linux-kjernen.

Nokia vil ikke legge hindringer i veien for bruk av selskapets patenter i Linux-kjernen.

Nokia annonserte i går at det tillater bruk av alle patentene til selskapet i den videre utviklingen av Linux-kjernen. Selskapet skriver i en pressemelding at fellesskapet for åpen kildekodeprogramvare, i likhet med åpne standarder, fostrer innovasjon og kommer med viktige bidrag til utvikling og rask tilpassing av teknologier.

Nokia skriver videre at i motsetning til åpne standarder, baseres mange åpen kildekodebaserte programvareprosjekter seg på copyright-lisenser som ofte ikke klargjør patentspørsmål. Nokia mener at investeringen gjort av så mange individer og selskaper i forbindelse med utviklingen av Linux-kjernen og andre åpen kildekodeprogrammer, fortjener et rammeverk basert på sikkerhet.

Nokia er glad for at også andre selskaper, blant annet IBM og Sun, har frigitt patenter for bruk i åpen kildekodeløsninger, men selskapet mener at situasjonen vil klart kunne bedres hvis flere av støttespillerne til Linux-kjernen og andre åpen kildekodeprogrammer offentlig tar et klart standpunkt til dette spørsmålet.

Nokia har derfor publisert en rettlig bindende patenterklæring på denne siden. Erklæringen gjelder Nokias patenter som krenkes i de nåværende, offisielle utgavene av Linux-kjernen og i framtidige, offisielle utgaver av kjernen, så sant Nokia ikke har kunngjort at ny funksjonalitet i slike utgaver ikke omfattes av patenterklæringen. Selskapet ønsker altså å beholde retten til å bestemme at framtidig funksjonalitet i Linux-kjernen ikke skal omfattes av patenterklæringen, men lover samtidig å samarbeide med åpen kildekodefellesskapet om å identifisere slik funksjonalitet i forkant av en eventuell implementering.

    Les også:

Foreløpig gjelder patenterklæringen kun offisielle utgaver av Linux-kjernen, men selskapet vil vurdere om selskapet skal komme med tilsvarende erklæringer overfor andre åpen kildekodeprosjekter selskapet deltar i.

Selskapet mener at ingen part skal kunne benytte seg av Nokias patenter og samtidig true utviklingen av Linux-kjernen ved å håndheve egne patenter. Nokia forpliktelser gjelder derfor ikke overfor parter som selv vil håndheve patentrettigheter overfor Linux-kjernen.

Til toppen