Nokia deler gjerne risiko

En situasjon der Nokia deltar i finansieringen av to nye mobilselskapers utbygging av mobilnett, er slett ikke utenkelig. Administrerende direktør i Nokia Norge, Morten Græsli, har større ambisjoner enn å bare være andreleverandør til dagens to norske GSM-operatører.

En situasjon der Nokia deltar i finansieringen av to nye mobilselskapers utbygging av mobilnett, er slett ikke utenkelig. Administrerende direktør i Nokia Norge, Morten Græsli, har større ambisjoner enn å bare være andreleverandør til dagens to norske GSM-operatører.

For Nokia lå an til å bli hovedleverandør til Telia Norge da selskapet på høstparten 1998 la sine planer om å bli landets tredje GSM-operatør på hylla på grunn av pågående fusjonssamtaler med Telenor.

En av de som la ned mange arbeidstimer i Nokias Telia Norge-prosjekt var nåværende administrerende direktør i Nokia Norge, Morten Græsli. - Det var deprimerende, for Telia innstilte på oss, sier han i dag.

Nå er det imidlertid 3G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), eller tredje generasjon mobiltelefoni som gjelder. I Norge står leveranser til trolig to eksisterende GSM-operatører og to helt nye operatører på spill for Nokia, Ericsson, Siemens og andre som vil levere mobilnett i Norge.

Nokia Norge er i dag andreleverandør til Telenor og NetCom, mens førsteleverandør for de to selskapene er henholdsvis Ericsson og Siemens. I Nokia er forventningene om å kapre Telenor stor etter at Nokia overraskende karret til seg Telenors GPRS-kontrakt.

- Vi føler vi har en upper hand og synes det er blitt veldig spennende, sier Græsli. Han sier overgangen fra GSM til 3G er større enn fra GPRS til 3G. At NetCom er kjøpt av Telia gjør at også dette selskapet nok har vanskeligere for å si nei til Ericsson enn Telenor.

Samferdselsdepartementet velger trolig å tildele 3G-lisens til to helt nye operatører. Disse er også interessante for utstyrsleverandørene selv om finansieringen kan være et problem. Nokia bevæpner seg i likhet med bransjen generelt, med en holdning som gjør at en kan hjelpe til med finansieringen på en eller annen måte.

- Vi opplever at mindre konkurrenter går litt lenger på det å subsidiere og gi kreditt. Vi vil ikke gå inn i usunne kontrakter for å ta markedsandeler, sier Græsli.

- Med 3G nå så vil vi se en ressursskvis på alle fronter, alt fra finansiering til utstyr til komponenter og implementeringsressurser. Det skal bygges 80-90 nett i Europa fra neste år, og de to første årene vil det bli knapphet også på finansiering. Vi har ingen tradisjon for bankvirksomhet, men vil for 3G også gå inn i ulike former for finansiering med operatørene, som senere når prosjektet har vist seg levedyktig, kan overføres til en bank.

Græsli utelukker ikke at Nokia Norge kan gå inn på finansieringssiden i flere prosjekter på samme marked. Uansett tas alle beslutninger om dette i Finland og ikke Norge.

En annen del av utviklingen er at kundene blir færre og større, og gjerne må følges over hele verden. En kunde velger gjerne en preferert leverandør, eller lager en pakke, noe Orange gjorde for få uker siden med Nokia, Ericsson og Alcatel.

Til toppen