Nokia demo av RFID på mobil

På en fagmesse har VeriSign og Nokia demonstrert noe av det de mener mobil med RFID kan brukes til.

Nokia varslet pakken «Mobile RFID Kit» for utviklere på CeBIT i mars, og har markedsført den siden i sommer, blant annet fra en egen nettside. På fagmessen CTIA Wireless IT & Entertainment i San Francisco demonstrerer Nokia, i samarbeid med VeriSign, noe av det de mener kombinasjonen av radiobrikker (RFID) og mobiltelefon kan brukes til.

    Les også:

VeriSign har foreslått et sentralt register for RFID-data som selskaper kan bruke til å formidle informasjon om lagertilstand og leveranser. Sammen med Nokia mener registerselskapet at RFID ikke bare har med forsyningskjeden å gjøre, men også med kundeservice, salg, markedsføring og varemerking.

På fagmessen demonstreres løsninger der en butikk har RFID-pregede plakater merket «sveip mobiltelefonen her» for å overføre rabattkuponger, reservere vareprøve eller liknende formidlinger. En annen løsning går ut på å sveipe mobiltelefonen over en RFID-preget plakat for automatisk å fylle ut skjema med påkrevde personopplysninger som navn, telefonnummer og adresse, for eksempel for et garantikort.

På sine nettsider lufter Nokia en rekke andre tjenester. En servicetekniker kan sveipe sin mobiltelefon over RFID-brikken på enheten hun skal reparere, og få en full oversikt over all tidligere utført service og reparasjoner på det aktuelle apparatet. Ved å sveipe over en annen RFID-brikke på apparatet kan man automatisk få forbindelse med skjemaet der man selv registrerer arbeidet man har gjort.

Mobiltelefonen kan brukes til å samle data fra måleapparatur med RFID, bare ved å sveipe telefonen over RFID-brikken. Sikkerhetsvakter kan registrere hvor de har vært ved å sveipe over RFID-brikker langs runden. En RFID-brikke bak et bilde kan initiere en oppringing til personen på bildet: Denne løsningen kan brukes for å hjelpe gamle, handikappede og barn til å ringe den de ønsker bare ved å sveipe telefonen over et bilde.

Foreløpig er Mobile RFID Kit bare tilgjengelig for Nokia 5140. Samsung og Motorola arbeider med tilsvarende løsninger.