Nokia dobler resultatet

Nokia har nok en gang levert et godt kvartalsresultat. Første kvartal i år økte omsetningen med 55 prosent, mens driftsresultatet økte med 97 prosent.

Nokia har nok en gang levert et godt kvartalsresultat. Første kvartal i år økte omsetningen med 55 prosent, mens driftsresultatet økte med 97 prosent.

Nokia melder at salget øker i alle regioner, med Europa som det viktigste markedet som tar unna 57 prosent av alt Nokia selger. De største markedene for selskapet generelt sett er USA, Kina, Tyskland, Storbritannia og Italia.

Nokias salg endte på 3,8 milliarder euro, mens overskuddet nesten ble doblet til 768 millioner euro. Driftsmarginen til selskapet økte fra 15,6 prosent i første kvartal i fjor til 19,8 prosent.

Styreleder og konsernsjef i Nokia, Jorma Ollila, kommenterer resultatet med å si at selskapet er godt fornøyd med utviklingen med sterkt salg og gode marginer.

Ollila sier at selskapet styrker merkevaren Nokia i alle markeder, spesielt innenfor mobiltelefoner. Nok en gang vokser mobiltelefonsalget raskere enn verdensmarkedet noe som styrker selskapet som verdens levende leverandør av mobiltelefoner. Foruten mobiltelefoner økte Nokia sterkt på mobil infrastruktur med en salgsvekst på 60 prosent.

- Resultatene vi legger fram gjør at vi er sikre på å nå målene for 1999, sier Ollila.

Selskapet har etter sterk vekst i USA de siste årene oppnådd en varemerkekjennskap i USA på 60 prosent. Nokia sysselsetter 48.000 personer ved slutten av kvartalet.

Nokia Q1

(alle tall i millioner euro)

1Q1999 1Q1998 Endring i prosent 1998
Salg 3.870 2.501 55 13.326
Nokia Telecom 1.108 889 25 4.390
Nokia Mobile Phones 2.577 1.339 92 8.070
Andre 198 314 -37 1.014
Drifts res. 768 390 97 2.489
Nokia Telecom 266 213 6 960
Nokia Mobile Phones 616 164 276 1.540
Andre (74) 13 - (11)
Overskudd før skatt 758 387 96 2.456
Netto res. 505 336 50 1.750

Kilde: Nokia

Til toppen