Nokia faller på bekymringer

Tirsdag presenterer Nokia en oppdatert prognose for fjerde kvartal. Normalt skal dette ikke bety de store utslagene. Men selv om aksjen faller noe i forkant av resultatet, er det ikke mange som venter de store nyhetene.

Tirsdag presenterer Nokia en oppdatert prognose for fjerde kvartal. Normalt skal dette ikke bety de store utslagene. Men selv om aksjen faller noe i forkant av resultatet, er det ikke mange som venter de store nyhetene.

Ifølge Bloomberg har aksjen falt fordi Nokia ventes å ha problemer med marginene ettersom salget av nye mobiltelefoner går ned.

Konsernsjef Jorma Ollila har så langt holdt skuta unna de tøffeste farvannene som har fått mang en annen telekomvirksomhet til å kaste både mann og verdisaker over bord.

Planen er at salget i Nokia vil vokse med rundt regnet 15 prosent i 2002, men med en økt veksttakt mot slutten av året til 35 prosent. Det ventes at Nokia vil beholde marginen på mobiltelefoner på rundt 19 prosent som tredje kvartal endte på, mens en til neste år spår en svak nedgang til det som på børsspråket kalles for høyt "ten"-tall, som betyr noen prosent under 20.

Nokia kan forøvrig smykke seg med tittelen som det eneste selskap som produserer mobiltelefoner av en viss størrelse som tjener penger.

Et skjær i sjøen er utviklingen i det internasjonale mobiltelefonmarkedet. Nokia justerte ned prognosen til 380 millioner solgte terminaler for et par uker siden, mens en venter en svak vekst til 440 millioner telefoner til neste år. Årets prognose fordrer imidlertid at året avslutter sterkt med nærmere 120 millioner solgte terminaler.

Til toppen