Nokia får sin Hermansen

Finn Erik Hermansen (39) er ansatt som administrerende direktør i Nokia Telecommunications Norge. Han slutter som markedsdirektør i Rank Xerox for å tiltre stillingen i Nokia 1. september.

Finn Erik Hermansen (39) er ansatt som administrerende direktør i Nokia Telecommunications Norge. Han slutter som markedsdirektør i Rank Xerox for å tiltre stillingen i Nokia 1. september.

Hermansen er sivilingeniør fra NTH og har hovedsakelig arbeidet i databransjen. Før han ble markedsdirektør i Rank Xerox, var han divisjonsleder i samme selskap. Tidligere stillinger er markedsdirektør i Control Data, adm.direktør i Dataselskapet, samt forskjellige lederjobber innen utvikling, salg og markedsføring i Norsk Data.

- Jeg ser frem til å være med på å videreføre Nokias positive utvikling på det norske markedet. Vi befinner oss i et informasjonssamfunn hvor nye tele- og dataløsninger vil endre samfunnets infrastruktur. Dette vil ha direkte innflytelse på folks liv og arbeidsmåte. Nokia representererer således et svært interessant arbeidsfelt, sier Hermansen i en pressemelding.

Han anser det som naturlig at den voldsomme aktiviteten på telemarkedet vil bli enda sterkere etter dereguleringen i 1998, når nye aktører får mulighet til å bygge opp egne nettverk for telefoni og data.

- Nokia har alle forutsetninger for å bli en av de ledende aktørene på dette markedet, mener Hermansen.

Til toppen