Nokia forbi grensen på 10 milliarder euro

Nokia har nok en gang oppnådd å omsette for mer enn 10 milliarder euro på ett kvartal.

Nokia forbi grensen på 10 milliarder euro

Nokia har nok en gang oppnådd å omsette for mer enn 10 milliarder euro på ett kvartal.

Nokia har offentliggjort regnskapet for tredje kvartal. I forhold til samme kvartal i fjor er omsetningen økt med 20 prosent, fra 8,4 milliarder euro til 10,1 milliarder. Dette er tett opp under Nokias rekord fra fjerde kvartal i fjor, på 10,3 milliarder euro, godt hjulpet av julesesongen.

Regnskapet viser at Nokia opplever et prispress på sitt viktigste produkt, mobiltelefoner.

Omsetningen av mobiltelefoner økte med 14 prosent, til 5,95 milliarder euro. Det innebærer at mobiltelefonenes andel av Nokias samlede omsetning har falt fra 62 prosent til 59 prosent.

Det virker igjen inn på det samlede driftsresultatet, som faller med 4 prosent, fra 1,15 milliarder euro til 1,1 milliarder euro. Overskuddet for mobiltelefoner falt med 11 prosent, fra 880 millioner euro til 779 millioner. En ekstraordinær avskriving på grunn av restruktureringen av CDMA-satsingen, på 128 millioner euro, bidro også til nedgangen.

Målt i antall solgte mobiltelefoner gjør Nokia det svært bra, med en økning på 33 prosent til 88,5 millioner enheter, mot 66,6 millioner i samme kvartal i fjor. Veksten er spesielt stor i Kina, med 62 prosent til 13,8 millioner enheter, og i Asia-Stillehavet med 65,9 prosent til 20,9 millioner enheter. I tredje kvartal i fjor solgte Nokia 22,3 millioner mobiltelefoner i Europa, mot 21,1 millioner i Kina og Asia-Stillehavet til sammen. I tredje kvartal i år var salget til Europa 24,8 millioner enheter, mens Kina og Asia-Stillehavet kjøpte 34,7 millioner enheter til sammen.

Nokias nest største inntektspost heter «multimedia» i regnskapet, og dekker produkter som tv-dekodere.

Her økte omsetningen med 45 prosent til 2,09 milliarder euro. Denne geskjeften er også svært lønnsom: Den bidro med 366 millioner euro til det samlede driftsoverskuddet, 49 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Innen nettverk – utstyr til operatører – og bedriftsløsninger er ikke situasjonen så lys. Nettverk økte omsetningen med 16 prosent til 1,80 milliarder euro, men opplevde et 17 prosent fall i bidrag til driftsoverskuddet, til 131 millioner euro. Bedriftsløsninger økte omsetningen med 27 prosent til 257 millioner euro, og økte samtidig sitt driftsunderskudd fra 37 millioner euro til 65 millioner.

Nokias samlede resultat er også redusert med 4 prosent, til 845 millioner euro. Dette er langt dårligere enn de tre siste kvartalene, da resultatet holdt seg på godt over en milliard euro, og som har gitt resultater per aksje opptil 0,28 euro. Dette kvartalet er resultatet per aksje nede i 0,21 euro, mot 0,20 for et år siden.

I inneværende kvartal venter Nokia å velge 15 prosent flere mobiltelefoner enn i tredje kvartal. For hele året venter Nokia å selge 970 millioner mobiltelefoner, mot 795 millioner i hele 2005.

Til toppen