Nokia forsker i Danmark og Sverige

Finske Nokia satser enda sterkere på forskning og utvikling og etablerer to FoU-sentre i henholdsvis København og Stockholm. Senteret i Danmarkvil konsentrere seg om utvikling av IN-tjenester, mens svenskene får spesialansvar for utvikling av nye basestasjonsystemer.

Nokia akter ikke å gi slipp på sin posisjon som verdens største GSM 1800-aktør og Europas største basestasjonsleveradør til GSM 900/1800-nett uten sverdslag.

- Nå styrkes FoU-innsatsen ytterligere og spesielt utviklingssenteret i Stockholm får en sentral rolle, sier visepresident i Nokia og sjef for selskapets basestasjonsavdeling Christian Kurten.

Mens Ericsson truer med å flytte sin FoU-virksomhet ut av Sverige velger altså Nokia å plasere sitt nye forskningssenter i Kista nord for Stockholm. Den store og kvalitativt gode GSM-kompetansen i Sverige er et hovedargument for lokaliseringen. Det betyr igjen økt konkurranse om GSM-ekspertisen i Stockholmsområdet mellom Ericsson og Nokia, hvilket dårligere lønte Ericsson-ansatte sikkert setter mest pris på. Verken Ericsson eller Nokia er kjent for å tilby spesielt gode lønninger, men den nye etableringen vil naturligvis øke markedsverdien på den GSM-ekspertisen som finnes.

Christian Kurten starter rekrutteringen av utviklingsingeniører allerede denne uken, og han regner med å ha omlag 100 forskere på plass i Kista i løpet av de to neste årene. Målet er å vokse til det tredobbelte innen år 2001.

Nokias nye utviklingssenter i Sverige får splitter nye lokaler og dit skal også selskapets nåværende 120 Kista-ansatte flytte inn når senteret åpnes 16. januar. Foruten basestasjonsutvikling får avdelingen også utviklingsansvar for neste generasjon mobile brebåndssystem.

- Videreutviklingen av Nokias plattform for intelligente nettjenester (IN) vil foregå ved Nokias nye FoU-senter i Danmark, opplyser lederen for selskapets avdeling for svitsjesystemer Lauri Melamies.

- Satsingen på IN er definitivt strategisk viktig for Nokia fordi dette er noe som er avgjørende for operatørenes anstrengelser for å få ytterligere differensiering av sine verdiøkende teletjenester, sier han.

Totalt planlegger Nokia å ha rekruttert anslagsvis 250 ansatte til sine to nye FoU-avdelinger i Sverige og Danmark innen utgangen av 1999 - 150 av disse i København.

Til toppen