Nokia i bedring trass lavere omsetning

Den formelle resultatveksten på 123 prosent gir feil inntrykk, ifølge Nokia selv.

Nokia i bedring trass lavere omsetning
Bilde:

Nokia har offentliggjort to utgaver av regnskapet sitt for fjerde kvartal 2009 sammenliknet med fjerde kvartal 2010. Begge viser samme utvikling for omsetningen, det vil si et fall på 5,3 prosent til 12,0 milliarder euro. Men de andre nøkkelpostene, som driftsresultat og nettoresultat etter skatt, varierer sterkt mellom de to regnskapene.

I tabellen satt opp i samsvar med godkjente internasjonale former – altså IFRS for International Financial Reporting Standards – heter det at driftsresultatet er økt med 132 prosent, fra 492 millioner euro for et år siden, til 1,14 milliarder euro. Nettoresultat før skatt øker med 123 prosent til 1,06 milliarder euro, mens nettoresultat etter skatt øker med 60 prosent til 882 millioner euro.

I det alternative oppsettet, som Nokia selv mener gir et bedre bilde av selskapets faktiske drift, er alle ekstraordinære poster fjernet fra både fjerde kvartal 2009 og fjerde kvartal 2008. Det innebærer at regnskapene blir henholdsvis 332 millioner euro og 747 millioner euro lettere. Postene som fjernes omfatter ulike restruktureringer og ikke-materielle nedskrivninger.

Da framstår driftsresultatet for fjerde kvartal 2009 som 1,47 milliarder euro, 19 prosent mer enn året før. Nettoresultatet før skatt er bare 1,40 milliarder euro, 14 prosent bedre enn i fjerde kvartal 2008, mens nettoresultatet etter skatt er faktisk redusert med 13 prosent til 936 millioner euro.

Det må også bemerkes at Nokias regnskap ikke bare dreier seg om mobiltelefoner. Omsetningen omfatter også 3,63 milliarder euro fra teleutstyrsleverandøren Nokia Siemens Networks, som opplever en nedgang på over 16 prosent fra fjerde kvartal 2008.

Omsetningen av Nokias mobiltelefoner, inkludert tilhørende tjenester, økte med beskjedne 0,5 prosent, til 8,18 milliarder euro. Målt i volum økte salget av mobiltelefoner med 12 prosent til 127 millioner enheter. Nokia anslår sin globale markedsandel, målt i volum, til 39 prosent, mot 37 prosent i fjerde kvartal 2008.

I inneværende kvartal venter Nokia en omsetning fra mobiltelefoner og tilhørende tjenester på mellom 6,5 milliarder euro og 7,0 milliarder. Markedsandelen, målt i volum, antas å bli stående på det nåværende nivået. Nokia Siemens Networks forventes å bidra med en omsetning mellom 2,6 milliarder euro og 2,9 milliarder.

Nokia-sjef Olli-Pekka Kallasvuo betegner fjorårets fjerde kvartal som solid og som tegn på at selskapet er i bedring. Han er fornøyd med både mobilsalget og med Nokia Siemens Networks.

Tabellen nedenfor viser hvordan salget av Nokias mobiltelefoner fordeler seg geografisk. Merk den store sekvensielle volumøkningen, det vil si fra tredje kvartal til fjerde kvartal 2009, i alle områder unntatt Kina.

    Les også:

Les mer om: