Nokia kjøper Psion ut av Symbian

Oppkjøpet verdsetter Symbian til 436 millioner pund og gir Nokia 63 prosent av selskapets aksjer.

Oppkjøpet verdsetter Symbian til 436 millioner pund og gir Nokia 63 prosent av selskapets aksjer.

Nokia og Psion, to av gründerne i Symbian, er blitt enige om at Nokia overtar alle Psions aksjer i Symbian.

Da Motorola solgte sine Symbian-aksjer til Nokia og Psion i slutten av august, ble Nokia den største aksjonæren i alliansen, med en andel på 32,3 prosent, mot Psions 31,1 prosent. Når Psion selger hele sin andel til Nokia, framstår Symbian nærmest som datterselskap til Nokia.

Symbian ble opprettet i juni 1998 av Psion, Nokia og Ericsson, med 40 prosent av aksjene hos Psion, og 30 prosent hos hver av Nokia og Ericsson. Motorolas inntreden i alliansen i oktober 1998 gjorde de tre mobilleverandørene likeverdige partnere med 23,1 prosent hver, mens Psion hadde en andel på 30,7 prosent.

Siden ble alliansen gradvis utvidet. Matsushita (Panasonic) kjøpte en beskjeden andel i mai 1999, så kom Siemens i april 2002 og Samsung i februar 2003. Når Psion trekker seg, har disse andeler på henholdsvis 7,9 prosent, 4,8 prosent og 5,0 prosent. Ericssons andel på 19,0 prosent er lagt under Sony Ericsson.

Overtakelsen gir Nokia kontroll over den tidligere Ericsson Mobile Applications Lab som Symbian overtok i januar 1999.

Oppkjøpet ordnes dels gjennom en kontant transaksjon på 93,5 millioner britiske pund, dels gjennom en royalty-avtale som antas å øke den samlede utbetalingen til 135,7 millioner pund. Royalty-utbetalingene skjer i to etapper, i henholdsvis mars 2005 og mars 2006. Psion skal få 0,84 pund per solgte eksemplar av Symbian OS. Med anslag på 18,7 millioner enheter i 2004 og 31,5 millioner i 2005, skal dette gi 42,2 millioner pund til sammen.

Denne beregningsmodellen verdsetter hver Symbian-aksje til 2,10 pund, mot 1,45 pund som var prisen da Psion og Nokia delte Motorolas andel mellom seg i oktober 2003. Den samlede verdien av Symbian er med dette 436 millioner pund.

Psion har fått en klausul i avtalen om kompensasjon dersom Symbian introduseres på børsen med en initial pris i overkant av verdien i beregningsmodellen.

Beregningsmodellen forutsetter en voldsom økning i salget av Symbian OS-baserte mobiltelefoner og PDA-er. Tallene som Symbian offentliggjorde for tredje kvartal 2003 viser et salg på 1,23 millioner enheter, mot 1,19 millioner i første kvartal og 1,49 millioner i andre. Det skulle tyde på et salg i 2003 under 6 millioner enheter, og følgelig en forventet tredobling i 2004.

Psion er altså i ferd med å realisere sin investering i EPOC, operativsystemet som lå til grunn for Symbian OS, og som nå i praksis er overlatt til Nokia. I forrige uke solgte Psion sin programvareavdeling – som laget grunnleggende applikasjoner til operativsystemet – til amerikanske Visto for et ikke oppgitt beløp. Visto spesialiserer seg innen meldings- og annen programvare for PDA-er og mobiltelefoner på alle tre plattformene Microsoft, Palm og Symbian. Det overtar hele Psion Software, utviklere inkludert.

Psion er med andre ord tilbake til der de startet, som leverandør av spesialiserte håndterminaler under merket Teklogix. Pengene fra salget av Symbian-aksjene skal brukes til å finansiere oppkjøp og til andre "forsiktige investeringer". I en melding fra selskapet loves det at dersom man ikke finner hensiktsmessige oppkjøp, vil pengene fordeles på aksjonærene.

Nokias overtakelse av Psions Symbian-aksjer er avhengig av tilslutning fra de andre aksjonærene, og må også godkjennes av myndighetene. Nokia lover å videreføre dagens lisenspraksis for Symbian OS.

Til toppen