Nokia lanserte utvidet GPS-tjeneste

Nokia lover raskere posisjonsbestemmelse med selskapets nye, assisterte GPS-tjeneste.

Nokia lanserte utvidet GPS-tjeneste

Nokia kunngjorde i dag at selskapet har lansert selskapets A-GPS-tjeneste (Assisted GPS) for brukere av selskapets nyeste mobiltelefoner med innebygd GPS - 6110 Navigator og N95.

Tjenesten, som egentlig har vært i drift noen uker allerede, gjør det betydelig raskere for GPS-enhetene å foreta den første posisjonsbestemmelse, spesielt i tettbebygde strøk eller til og med innendørs, hvor det vil være vanskelig eller umulig å få inn gode nok satellittsignaler.

Ved hjelp av A-GPS oppnår man flere fordeler. Selv om GPS-mottakeren bare mottar bruddstykker av informasjonen som sendes fra satellittene, kan dette være tilstrekkelig til å finne posisjonen dersom disse bruddstykkene sammenlignes med et fullverdig satellittsignal i en server. Serveren kan også gjøre tyngre beregninger, blant annet feilkorreksjon, enn det som er mulig i en liten, batteridrevet enhet.

Nokias A-GPS-løsning er avhengig av å utveksle data med assistanseserveren, noe som normalt gjøres over mobilnettet. Selv om datamengdene er små, vil dette normalt koste penger. A-GPS-funksjonaliteten kan dog skrus av dersom man ønsker det.

Bortsett fra dataoverføringskostnadene, er Nokias A-GPS-tjeneste gratis å benytte med de nevnte mobiltelefonene.

En video laget ved Yahoo Research Berkeley, sammenligner oppkoblingstiden for to N95-modeller med v11 og v12 av programvaren.

N95 krever en oppdatering av programvaren for at A-GPS-funksjonaliteten skal aktiveres. Oppdateringen kan lastes ned ved hjelp av programmet Nokia Software Updater, som er tilgjengelig her. Denne oppdateringen ble gjort tilgjengelig for flere uker siden.

Nokia skriver i en pressemelding at selskapets A-GPS-tjeneste er tilknyttet et teknisk rammeverk som tillater at tredjeparter, for eksempel tjenesteleverandører, kan tilby egne regionale A-GPS-tjenester, noe som i visse områder skal kunne redusere tiden det tar å utføre den første posisjonsbestemmelsen ytterligere.