Nokia leverer DCS 1800 til Beijing

Telekommyndighetene i Beijing satser på finsk teknologi i et nytt prøvenett basert på DCS 1800-standarden. Nokia skal levere svitsjer, basestasjoner, basestasjonskontrollere og nettverkstyringssystemet til mobilnettet.

Telekommyndighetene i Beijing satser på finsk teknologi i et nytt prøvenett basert på DCS 1800-standarden. Nokia skal levere svitsjer, basestasjoner, basestasjonskontrollere og nettverkstyringssystemet til mobilnettet.

Beijing Telecommunications Administration (BTA) opererer fra før et GSM-nett hvor Nokia har vært en sentral leverandør. Kapasiteten i dette nettet ble nylig utvidet til å håndtere 550.000 abonnenter.

Når det nå kommer en DCS 1800-leveranse i tillegg, ligger det i kortene at BTA satser på å etablere en dual band løsning som både håndterer GSM og DCS-kommunikasjon i ett nett. Fleksibiliteten i mobilsvitsjene og basestasjonskontrollerne gjør at disse kan deles mellom de to nettene.

Det nye DCS 1800-nettet vil blant annet dele meldingssenteret som ble etablert i GSM-nettet allerede i 1994 (SMSC, short message service center). SMS-senteret støtter kinesisk tegnsett.

Til toppen