Nokia leverer MMS til Telenor-eide Pannon

Telenors mobilsatsing i Ungarn, Pannon GSM, bygger også nå ut sitt nettverk til å håndtere multimediameldinger. Nokia får leveransen.

Pannon GSM har inngått en avtale med Nokia om leveranse av en komplett løsning for ende-til-ende multimedia meldingsformidling (MMS).

Med MMS kan mobilbrukere sende og motta flermediale meldinger, eksempelvis blanding av tekst, bilder, grafikk og lyd. MMS-telefoner kan også sende multimediameldinger direkte til enhver e-postadresse.

Partene opplyser ikke om avtalens økonomiske omfang

Pannon ledes av nordmannen Bjørn Flakstad fra hovedkvarteret i Budapest.

Det ungarske markedet er i sterk vekst:

Til toppen