Nokia må begynne å betale Microsoft

Lisensutgiftene overgår snart subsidiene fra Redmond.

Nokia må begynne å betale Microsoft
Med økt salg av Windows Phone-mobiler for Nokia, kommer også økte utgifter knyttet til programvaren. Bilde: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Nokia har siden selskapet inngikk den omfattende avtalen med Microsoft våren 2011 mottatt 250 millioner dollar i støtte fra Microsoft hvert kvartal. Offisielt kalles dette for «platform support payment».

I praksis har ikke Nokia mottatt så mye penger, for selskapet er på sin side forpliktet til å betale Microsoft et minimumsbeløp i royalties for å kunne bruke Windows Phone i selskapets produkter.

Hvor mye dette beløpet har vært til nå, er uklart, men ifølge kvartalsrapporten som Nokia kom med i går, er det nå klart at pengestrømmen er i ferd med å skifte retning, ved at minimumsbeløpet har vokst seg større enn subsidiene. Det betyr at Nokia faktisk vil måtte begynne å betale netto for bruken av Windows Phone om ikke så lenge.

Nokia er den klart største leverandøren av Windows Phone-baserte mobiltelefoner, selv om 4,4 millioner avanserte smartmobiler bare er en brøkdel av det de største konkurrentene leverer. Da den endelige avtalen med Microsoft ble presentert i april 2011, ble det oppgitt at Nokia hadde fått konkurransedyktige betingelser fra Microsoft, noe som blant annet skulle reflektere de store volumene Nokia planla å levere.

Det at pengestrømmen fra mellom Microsoft og Nokia snur først nå, betyr ikke at Microsoft til nå ikke har hatt andre inntekter av Windows Phone. Selskapet har mottatt royalties fra andre mobilleverandører som tilbyr enheter med Windows Phone. Dessuten tjener selskapet penger på blant annet den andelen av prisen som det tar for applikasjoner som selges gjennom Windows Phone Store.

    Les også: