Nokia med milliardavtale i Thailand

Finske Nokia skal levere utstyr til utbygging av eksisterende GSM og NMT-nett i Thailand overde neste tre årene. Verdien på leveransene første året kommer alene på 800 millioner kroner.

Finske Nokia skal levere utstyr til utbygging av eksisterende GSM og NMT-nett i Thailand overde neste tre årene. Verdien på leveransene første året kommer alene på 800 millioner kroner.

Nokia har inngått avtale med den thailandske mobiloperatøren Advanced Info Service (AIS). AIS har stått for utbygging og drift av to mobilnett i landet av henholdsvis GSM og NMT 900-standard. GSM-nettet er operert i tre år, mens NMT-nettet er 7 år gammelt. Begge nettene har nasjonal dekning og betjener i dag litt over 900.000 kunder.

Nokia skal levere utstyr for å bygge ut mobilnettene, som inkluderer svitsjer, basestasjoner og overvåkingssystemer, samt andre tjenester som omfatter dekningsområder og planlegging oprimalisering av eksisterende nett og velikehold. Leveranser til utbygging starter umiddelbart.

Til toppen