Nokia: - Mobilbruken øker raskere enn ventet

Verdens største mobiltelefonprodusent, finske Nokia, forventer at salget vil øke med mellom 25 og 35 prosent hvert eneste år til og med 2003. Nokias nye prognoser er mer optimistiske enn tidligere, noe som bidrar til å løfte selskapets aksjekurs kraftig.

Verdens største mobiltelefonprodusent, finske Nokia, forventer at salget vil øke med mellom 25 og 35 prosent hvert eneste år til og med 2003. Nokias nye prognoser er mer optimistiske enn tidligere, noe som bidrar til å løfte selskapets aksjekurs kraftig.

Nokia-aksjen la umiddelbart på seg 5,3 prosent da de nye prognosene ble offentliggjort.

Selskapet anslår at en milliard mennesker vil ha mobiltelefon innen første halvdel av 2002 - det vil si seks måneder tidligere enn forrige Nokia-prognose anslo. Den finske mobiltelefonprodusenten serverer samtidig en prognose for første halvår som antyder en salgsvekst i "det øvre sjiktet av intervallet 25 til 35 prosent".

Den nye Nokia-prognosen finner du her: Nokia extends revenue growth target of 25-35% through 2003

De oppmuntrende meldingene fra hjørnesteinsbedriften i Espoo kommer bare at halvt år etter at selskapet fikk markedet til å skjelve med et resultatvarsel for tredje kvartal. Nokia meldte at fortjenesten i kvartalet ikke ville nå forventningene på grunn av forsinkelser i lanseringen av nye mobilmodeller. Likevel klemte Nokia til med å slå resultatforventningene med 20 prosent, hovedsakelig som følge av økte markedsandeler på bekostning av konkurrentene. Nokia kontrollerer nå nesten en tredel av verdens mobiltelefonmarked, og det er lite som tyder på at denne tendensen ikke vil fortsette inn i det nye året.

Så langt i år har Nokia hatt en vekst på formidable 62 prosent. Konkurrentene har på ingen måte klart å henge med. De hardeste rivalene, Ericssonog Motorola, har økt salget med henholdsvis 34 og 14 prosent.

digitoday.no har tidligere gjengitt uttalelser fra både Nokia- og Ericsson-ledere om at antallet Internett-tilknyttede mobilterminaler vil passere antallet PC-er med Internett-forbindelse i 2003. Nå justerer Nokia også denne prognosen, og sier at dette vil skje allerede i 2002.


Til neste år anslår Nokia at antallet web-forberedte mobilsett vil øke til omlag 200 millioner, hvorav WAP-terminaler utgjør 180 millioner. Innen utgangen av dette året forventer Nokia at det blir solgt 40 millioner WAP-terminaler.

Omlag 72 prosent av Nokias omsetning stammer fra mobiltelefonsalg, men selskapet er også en betydelig leverandør på infrastruktursiden for mobile nett.

Til toppen