Nokia og Qualcomm i patentforlik

Patentkrangelen er over, og krefter frigis til å utvikle bedre mobil teknologi.

Nokia og Qualcomm i patentforlik

Patentkrangelen er over, og krefter frigis til å utvikle bedre mobil teknologi.

I 2001 inngikk Nokia og Qualcomm en seksårig avtale om utveksling av patenter. Da avtalen utløp i april i fjor, var partene uenige om hvordan den skulle fornyes. Det førte til en omfattende strid rundt patenter og royalty-satser, og Nokia klaget Qualcomm inn til EU-kommisjonen for påstått brudd på antitrustlover.

Qualcomm er pioner innen mobilteknologi, og har mange patenter som inngår i blant annet 3G mobil og de to teknologiene som konkurrerer innen 4G mobil, det vil si Wimax og LTE. Det innebærer at praktisk talt alle som vil lage utstyr for mobilt samband må forhandle med Qualcomm om rettigheter og royalty. Qualcomm tjener på sin side mer på å selge rettigheter enn på å selge sine brikker. Det antas at rundt 5 prosent av det en mobiltelefon koster, skyldes Qualcomm-lisenser.

I går, da en viktig rettssak mellom dem skulle starte i delstaten Delaware, kunngjorde partene i stedet at de var kommet fram til et forlik. Alle søksmål og motsøksmål skrinlegges, og Nokia trekker sin klage til EU.

De økonomiske betingelsene for forliket er ikke kjent, men det antas at Nokia må punge ut med rundt 600 millioner dollar som ble holdt tilbake i lisens utbetalinger til Qualcomm.

Forliket innebærer at partene har inngått en ny avtale som skal vare i 15 år. Avtalen dekker også kommende teknologier, blant annet Wimax og LTE. Den åpner for at Nokia ikke bare kjøper rettigheter fra Qualcomm, men også brikker.

For Nokias konkurrenter, innebærer forliket at Qualcomm kan tenkes å bli mer medgjørlig i lisensforhandlinger. Det kan igjen slå ut i lavere priser og større og raskere utbredelse av nye løsninger og tjenester.

Qualcomm opplevde et fall i lønnsomhet i junikvartalet i år, trass i at omsetningen økte med 19 prosent til 2,76 milliarder dollar. Deres aksjekurs spratt 18 prosent da forliket med Nokia ble kjent.

    Les også:

Til toppen