Nokia og Simens leverer UMTS-nett til NetCom

Telia har signert en intensjonsavtale med Nokia og Siemens for leveranser av UMTS-nett til selskapenes mobilvirksomhet i Finland og Norge, med opsjon for Danmark.

Det betyr at Telia har valgt leverandør til NetCom, som selskapet kjøpte i fjor sommer. Siemens overtok som hovedleverandør til NetCom etter Motorola i 1998.

Avtalene Telia inngår nå er en del av selskapets totale strategi for UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) i Norden, skriver Telia i en pressemelding.

Intensjonsavtalen forbereder spesifikke underavtaler for utrustning til basestasjoner og kjernenett for Telias norske og finske UMTS-nett. Opsjonen for Danmark er etablert siden tildelingene der ikke skjer før til høsten, trolig i form av en auksjon.

De spesifikke avtalene skal være ferdigforhandlet i vår, men den første skal NetCom få æren av å inngå. NetCom skal ha første del av sitt UMTS-nett klart 1. desember i år.

I Sverige skal Telia bygge UMTS-nett sammen med Tele2, og der er det ennå ikke klart hvem som skal levere utrustning. Men en hyggelig nyhet er det likevel for Siemens, som allerede har et leverandørforhold til svenske Tele2. På denne måten blir det trolig lettere for NetCom og Tele2 å samarbeide om det norske UMTS-nettet om selskapene blir enige om dette.

- Denne avtalen er svært viktig for NetCom, og sikrer oss et UMTS-nett av meget høy kvalitet. Et felles nordisk prosjekt har stått for valg av leverandører. Vi er trygge på at vårt valg av leverandører vil sikre NetComs posisjon som en av de fremste leverandører av mobile tjenester også i fremtiden. Siemens og Nokia ble valgt ut i fra en totalvurdering av teknologi, pris og leveransedyktighet, sier UMTS-direktør Astrid Kårstad. Denne avtalen gjelder i første omgang leveranser frem til lanseringen i desember.

Til toppen